22 องค์กรมัคคุเทศก์ ออกโรงต้านต่างด้าวขึ้นทะเบียนไกด์ ชี้ต้นเหตุให้คนไทยตกงาน

ที่ศูนย์ประสานงานสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย อาคารฟอร์จูน ตัวแทนจากสมาคมและชมรมด้านมัคคุเทศก์ต่างๆ รวม 22 องค์กร จัดประชุมและก่อตั้งสมาคมสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศ โดยนายจารุพล เรืองเกตุ ประธานสมาพันธ์สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนแถลงว่า การก่อตั้งสมาพันธ์ฯ เพื่อต้องการแสดงจุดยืนคัดค้านนโยบายรัฐที่เปิดโอกาสให้บุคคลต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์(ไกด์)ในไทยได้ เพราะไกด์ไทยสามารถพูดภาษาจีนกลางได้จำนวนเพียงพอที่จะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวในไทยได้ จึงอยากให้รัฐบาลทบทวน แม้รัฐบาลจะอ้างว่าเพื่อให้มัคคุเทศก์ต่างด้าวมาสอนภาษาหลัก 3 ภาษา คือ จีน เกาหลี และรัสเซีย แต่ในความเป็นจริงแล้วมัคคุเทศก์ต่างด้าวไม่ช่วยสอนภาษาแต่อย่างใด

อีกทั้ง คนต่างด้าวที่มาทำหน้าที่ไกด์ผิดกฎหมายในไทย ส่วนใหญ่มาจากบริษัทนำเที่ยวและทำหน้าที่เป็นไกด์จีน เป็นเรื่องที่รัฐบาลละเลย ควรตรวจสอบคนกลุ่มนี้ แต่กลับเลือกตรวจสอบและจับกุมไกด์ไทยที่มีบัตรประจำตัวสีชมพู หรือบัตรไกด์นำเที่ยวเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่ระบุไว้บนบัตรและพื้นที่ติดต่อ โดยมักถูกจับกุมผิดฐานปฏิบัติงานข้ามจังหวัด

นายชาติ จันทนประยูร นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลระบุว่าไกด์ไม่เพียงพอ แต่สมาคมอยากให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้คนที่ทำงานไกด์จริงๆได้แสดงความคิดเห็นบ้าง ตอนนี้ไกด์คนไทยพูดภาษาจีนตกงานถึง 50-60% เพราะบริษัทจีนที่มาเป็นนอมินีในไทย จะใช้ไกด์คนจีน เพราะบริษัทต้องการยอดรายได้ และไกด์คนจีนมีกลยุทธ์ขายในลักษณะบังคับ เพื่อให้ได้ยอดรายได้ สุดท้ายผลประโยชน์ตกกับบริษัทคนจีน และอยากให้รัฐบาลหาโครงการช่วยเหลือไกด์ที่ตกงาน เช่น โครงการช่วยสอนภาษาอื่นแบบพื้นฐาน เพิ่มจากภาษาอังกฤษ รวมถึงสวัสดิการต่างๆ เช่น ประกันสังคม โดยภายในเดือนกรกฎาคมนี้ จะนำปัญหาและข้อเสนอไปหารือนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

               

 

ที่มา มติชนออนไลน์