พาณิชย์ดึง800คนร่วมประชุม Thailand Rice Convention 2019 ปลายพ.ค.นี้ ชูนวัตกรรมนำข้าวสู่ไลฟ์สไตล์

พาณิชย์ดึง 800 คนร่วมประชุม Thailand Rice Convention 2019 ปลาย พ.ค.นี้ ชูนวัตกรรมนำข้าวสู่ไลฟ์สไตล์ พร้อมจัดนิทรรศการร่วมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ‘เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี’

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ เตรียมจัดงานประชุมข้าวนานาชาติครั้งที่ 9 “Thailand Rice Convention 2019” (TRC 2019) ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการค้าและส่งออกข้าวของโลก คาดว่าจะมีผู้ร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 800 คน

โดยชูแนวคิด “RICE STYLE: ข้าวยุคใหม่…ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต” มุ่งใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม ภาครัฐ – เอกชนย้ำไทยต้องเร่งส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพที่ตรงความต้องการของตลาด (Demand Driven) และผลักดันข้าวไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวให้เข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ทั่วโลก

“การประชุมข้าวนานาชาติ Thailand Rice Convention ถือเป็นงานสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากจะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศและ ข้าวไทย ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้าทั่วโลกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้งาน Thailand Rice Convention 2019 ที่มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นห้วงเวลาเดียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมน้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์ทรงมีต่อการพัฒนาข้าวและชาวนาไทยมาอย่างยาวนาน จึงได้จัดนิทรรศการ ‘เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี’ พร้อมกิจกรรม TRC 2019 RICE Style โชว์พัฒนาการข้าวยุค 4.0 จะจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานของการประชุม ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 บริเวณชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และเปิดให้สาธารณชนเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแล้ว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเรื่องข้าวที่หลากหลายเพื่อเปิดประสบการณ์และมุมมองใหม่ผ่านแนวคิด “TRC2019 Rice Style” นำเสนอวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมข้าวไทยยุค 4.0 ที่สะท้อนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ และคุณประโยชน์ของข้าว

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ จัดเสวนาในหัวข้อ “ข้าวยุคใหม่…ไทยต้องเปลี่ยน” ว่า การประชุมข้าวนานาชาติ TRC 2019 นี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Rice Style : ข้าวยุคใหม่…ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต’ ซึ่งได้ต่อยอด ขยายผลจากแนวคิดหลักเดิม คือ ‘ข้าว + นวัตกรรม’ ที่ชูข้าวคุณภาพและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเชื่อมต่อสู่ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นที่จะให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยรับรู้ถึงความสำคัญในการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ความงาม วิถีชีวิตแบบสังคมเมือง หรือสังคมผู้สูงอายุ พร้อมๆ ไปกับการประชาสัมพันธ์ความหลากหลายของพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะข้าวคุณลักษณะพิเศษที่มีความโดดเด่นทั้งด้านรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการและโภชนบำบัด และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

ขณะที่ ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์น ายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า รัฐต้องมุ่งเน้นนโยบายที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตให้ได้คุณภาพและตรงความต้องการของตลาด เพื่อให้ข้าวไทยแข่งขันได้ และครองความเป็นผู้นำในตลาดโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

“ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการค้าและการส่งออกข้าวของโลก โดยส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆ ของโลกมายาวนานต่อเนื่องกว่า 3 ทศวรรษ และปัจจุบันไทยส่งออกข้าวไปยังกว่าทั่วทุกภูมิภาคของโลก มีส่วนแบ่งในตลาดประมาณร้อยละ 20-25 สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเฉลี่ยปีละกว่า 150,000 ล้านบาท”


โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวรวม 11.09 ล้านตัน เป็นมูลค่า 1.8 แสนล้านบาท โดยเน้นการส่งออกข้าวคุณภาพดีและข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวสีชนิดต่างๆ และข้าวออร์แกนิก เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาพัฒนาต่อยอดข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวที่สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดได้อย่างมหาศาล ซึ่งเป็นมิติใหม่ของวงการค้าข้าวโลก

อนึ่ง Thailand Rice Convention ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2544 และจัดต่อเนื่องทุกสองปีมาจนปัจจุบัน ถือเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการค้าข้าวของไทยและของโลก ได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ รับทราบข้อมูลใหม่ๆ ตลอดจนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากวิทยากรและพันธมิตรจากวงการค้าข้าวนานาชาติ เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้รับทราบถึงทิศทางและแนวโน้มของตลาดโลกปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ช่วยให้สามารถปรับตัวและปรับปรุงการผลิตทั้งผลิตผลและผลิตภัณฑ์ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตลาดข้าวไทยอย่างยั่งยืน

สำหรับ งานThailand Rice Convention 2019 ครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 800 คน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก อาทิ จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อิรัก อิหร่าน สหรัฐอเมริกา แคนาดา สเปน และรัสเซีย เป็นต้น รวมทั้งเกษตรกรไทยจากทั่วประเทศ พร้อมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ข้าวโลก แนวโน้มและปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคา การเจาะตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวและโอกาสของไทย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้ร่วมดูงานและทัศนศึกษาที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนา (นาเฮียใช้) จังหวัดสุพรรณบุรี และเยี่ยมชมงาน THAIFEX-World of Food 2019 ที่ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ