ชี้ไทยเหมาะตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน เชื่อ EEC ดูดอุตฯอากาศยาน-ปั้นมหานครการบินได้

ชี้ไทยเหมาะตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน เชื่อ EEC ดูดอุตฯอากาศยาน-ปั้นมหานครการบินได้
EEC ร่วมงาน Paris Air Show 2019 ครั้งที่ 53 งานแสดงสินค้าอากาศยาน นิทรรศการอุตสาหกรรมการบิน และอวกาศที่ใหญ่ที่สุด เมื่อวันที่ 19 – 21 มิ.ย. 2562 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โชว์ศักยภาพความพร้อมของ EEC ในการเป็นมหานครการบินของไทยและภูมิภาค นักลงทุนมั่นใจไทยมีศักยภาพพอการเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO)

นางลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการสายงานการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กล่าวในฐานะตัวแทนร่วมงาน Paris Air Show 2019 ว่า ด้วยประเทศไทยความพร้อมด้านอุตสาหกรรม ทรัพยากรมนุษย์ แรงงานที่มีทักษะความสามารถ และที่สำคัญคือมีภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม มีความพร้อมด้านการคมนาคม บวกกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังเร่งพัฒนา ทำให้เป็นที่สนใจของนักลงทุนและเหมาะกับการเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน Maintenance Repair and Overhaul (MRO)

และจากการร่วมเสวนาในหัวข้อ Future of Thailand’s Aerospace Industry ซึ่งได้รับผลตอบรับดีมากทั้งจากผู้ร่วมเสวนา และผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานและบริษัทเอกชนชั้นนำในอุตสาหกรรมการบิน โดยเป้าหมายจะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็น Aerospace cluster และ cluster อุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากการขนส่งทางอากาศ (air logistics)

ชี้ไทยเหมาะตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน เชื่อ EEC ดูดอุตฯอากาศยาน-ปั้นมหานครการบินได้

โดยการเสวนาสะท้อนถึงศักยภาพของเอเชียในการเป็นศูนย์กลาง MRO โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้ง ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม ห่วงโซ่อุปทาน และทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ ทั้งยังมีแนวโน้มการเติบโตสูงในอุตสาหกรรมอากาศยานและธุรกิจ MRO โดยประเทศไทยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

ซึ่งผู้เข้าร่วมงานเสวนาต่างชี้ให้เห็นว่า ด้วยประเทศไทยอยู่ระหว่างการเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาและการลงทุนของอุตสาหกรรมอากาศยานในอนาคต ให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้
อีกทั้งภาคเอกชนไทยที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังมีความพร้อมและความต้องการที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน และงานเสวนาดังกล่าวยังเป็นโอกาสให้ภาคเอกชนไทยที่มาร่วมงานได้พบปะกับภาคเอกชนฝรั่งเศส เพื่อหารือถึงโอกาสเกี่ยวกับโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกับในประเทศไทยด้วย

โดย สกพอ. ยังได้หารือร่วมกับ Mouvement des entreprises de France (MEDEF) และภาคเอกชนฝรั่งเศสเพื่อติดตามผลการเยือนของคณะ MEDEF ที่มาเยือนประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคม 2562 โดยภาคเอกชนฝรั่งเศสได้ชื่นชมความก้าวหน้าของโครงการ EEC และให้ความสนใจที่จะมาร่วมลงทุน ทั้งในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้พบปะหารือกับบริษัทผู้ผลิตอากาศยานและชิ้นส่วนรายใหญ่หลายราย เช่น บริษัทจากฝรั่งเศสและญี่ปุ่น ในงาน Paris Air Show 2019 โดยมีหลายบริษัทให้ความสนใจในการลงทุนในในไทยและสนใจมาเยือนพื้นที่ EEC
“ทาง EEC และภาคเอกชนไทยที่ไปร่วมงาน ได้ใช้โอกาสนี้เป็นเวทีพบปะและหารือกับภาคเอกชนจากต่างประเทศชั้นนำ ขณะที่ในช่วง networking matching มีแนวโน้มที่ดี สามารถสานต่อให้เกิดการลงทุนใน EEC และความร่วมมือทางธุรกิจได้ต่อไป”

ทั้งนี้ งานสัมมนา Maintenance Repair and Overhaul (MRO) in Asia-Pacific ซึ่งจัดโดย the French Aerospace Industries Association (GIFAS) มีผู้แทนจาก 5 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ