กุมขมับ! ชาวไร่อ้อยขอ “สุริยะ” ยืดมาตรการลดอ้อยไฟไหม้ หาแหล่งทุนซื้อรถตัด ชะลอติดGPSลดดอกเบี้ย

“สุริยะ” ไฟเขียวให้ “สอน.” จ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยซื้อปัจจัยการผลิตรอบ 2 อีกกว่า 3,000 ล้านบาท ในอัตราไม่เกิน 50 บาท/ตันอ้อย ภายใน ก.ย.นี้ หลังชาวไร่อ้อยเจอวิกฤตหนัก ราคาตก ไม่มีทุนซื้อรถตัดอ้อย ขอขยายมาตรการลดอ้อยไฟไหม้ และชะลอติด GPS รถขนอ้อย “สอน.” เร่งหาทางช่วยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่เงินกู้ 1% ผ่อน 8 ปีได้หรือไม่

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมกับผู้แทนเกษตรกรชาวไร่อ้อย จำนวน 80 คน จากสมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออก ชลบุรี สมาคมชาวไร่อ้อยสี่แคว สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 นครสวรรค์ สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 5 สิงห์บุรี และสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2562 ที่ผ่านมา ว่า

ชาวไร่อ้อยขอให้กระทรวงอุตสาหกรรม ช่วยเหลือเรื่องราคาอ้อยฤดูการผลิตปี 2562/2563 ที่ประมาณการราคาอ้อยไว้ไม่เกิน 700 บาท/ตัน ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการเพาะปลูกของชาวไร่อ้อย และเสนอขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการอ้อยไฟไหม้ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาราคาอ้อยตกต่ำ ทำให้ชาวไร่อ้อยไม่มีเงินทุนไปซื้อรถตัดอ้อยที่มีราคาสูงได้ ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานตัดอ้อยสด พร้อมทั้งขอให้ชะลอมาตรการติดตั้งระบบติดตามรถยนต์ (GPS) ในรถบรรทุกอ้อยนั้น

Advertisement

จากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากชาวไร่อ้อย ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อซื้อปัจจัยการผลิตของฤดูการผลิตปี 2561/2562 จำนวนเงิน 6,500 ล้านบาท รอบที่ 2 ในอัตราไม่เกิน 50 บาท/ตันอ้อย ให้ถึงมือชาวไร่อ้อยภายในเดือนกันยายนนี้

“วงเงินช่วยเหลือทั้งหมด 6,500 ล้านบาท รอบแรกได้จ่ายไปแล้วกว่า 3,000 ล้านบาท และครั้งนี้จะเป็นรอบ 2 ที่จ่ายให้ชาวไร่อ้อยอีกกว่า 3,000 ล้านบาทจนครบ”

Advertisement

เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวไร่อ้อย โดยเฉพาะชาวไร่อ้อยรายเล็กให้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งสั่งการให้ สอน. จัดทำสรุปราคาอ้อยฤดูการผลิตปี 2562/2563 พร้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อย และหารือร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ เนื่องจากชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่ต้องนำเงินทุนไปใช้ในการปลูกอ้อยเป็นหลัก และไม่สามารถจัดการเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานได้ และมาตรการติดตั้งระบบติดตามรถยนต์ (GPS) ในรถบรรทุกอ้อย

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ สอน. ทบทวนในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยให้เหลือ 1% และขยายระยะเวลาการชำระเงินกู้เป็น 8 ปี ในโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร เพื่อลดภาระของชาวไร่อ้อยที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และให้ชาวไร่อ้อยสามารถเข้าถึงแหล่งกู้ได้ง่ายขึ้น