“ทียู” ปิดโรงงานอาหารทะเลแปรรูป ปากพนัง ยุติจ้างงาน 400 คน

รายงานข่าวระบุว่า ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือทียู ประกาศจะปิดโรงงานอาหารทะเลแปรรูปที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งฐานการผลิตดังกล่าว มีการจ้างงาน 400 คน จากการจ้างงานทั้งหมดในประเทศไทยที่มีการจ้างงานรวม 3-4 หมื่นคน เบื้องต้นสาเหตุจากผลกระทบของโควิด-19

ทั้งนี้ ทียูก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2520 เป็นเวลานับ 43 ปีได้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกในด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสะดวกในการรับประทาน โดยไทยยูเนี่ยนถือเป็นผู้ผลิตทูน่าบรรจุกระป๋องที่ใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารทะเลรายใหญ่ของโลกโดยมียอดขายกว่าหนึ่งแสนล้านบาทต่อปี 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีการจ้างงานกว่า 46,000 ตำแหน่งทั่วโลก