จุรินทร์ โชว์ 16 ผลงานในปีเดียวบรรลุเป้า รับปากเร่งแก้ส่งออกข้าวไทยดิ่ง

จุรินทร์ โชว์ผลงาน 1 ปี กับ 16 ผลงานเด่น โดยเฉพาะประกันรายได้สามารถจ่ายส่วนต่างให้เกษตรกรได้เร็วภายใน 5 เดือน รับถือว่าการทำงานที่ผ่านมาบรรลุเป้านหมายเป็นอย่างมาก พร้อมจากนี้เดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างการแถลงผลงาน 1 ปีกระทรวงพาณิชย์ ว่า การดำเนินการที่ผ่านมาถือว่าบรรลุเป้าหมายเป็นอย่างมาก และพอใจโดยเฉพาะโครงการประกันรายได้ที่สามารถจ่ายส่วนต่างให้เกษตรกรในระยะ 5 เดือนตั้งแต่เริ่มโครงการ ส่วนผลงานเด่นที่ดำเนินงานระยะเวลา 1 ปี มีผลงานรวม 16 เรื่องที่ตนได้เดินหน้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและจากนี้ก็จะทำงานผลักดันโครงการต่างๆ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ดันส่งออกเพื่อประโยชน์ของประเทศ

สำหรับ 16 ผลงานเด่น เช่น 1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรพืชเกษตร 5 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพด โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างในวงเงินรวม 71,210 ล้านบาท สามารถที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ 7.29 ล้านครอบครัว 2. การตั้ง กรอ.พาณิชย์ เพื่อร่วมกันทำงานระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ส่วนภาคราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนในการแก้ปัญหาอุปสรรค ผลักดันการค้าในประเทศและต่างประเทศ 3.การเปลี่ยนบทบาททูตพาณิชย์ เป็นเซลล์แมนประเทศ และพาณิชย์จังหวัดเป็นเซลล์แมนจังหวัด เพื่อขยายการค้าและเพื่อผลักดันการส่งออก

4.การนำทีมเอกชนขายสินค้าทั่วโลกทั้งในรูปแบบของการลงนาม MOU ในหลายประเทศเช่น จีน อินเดีย ตุรกี เยอรมันนี และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น สามารถลงนาม MOU ขายสินค้าได้รวมกันทั้งสิ้นเป็นมูลค่า 94,822 ล้านบาท นอกจากนั้น จับคู่เจรจาธุรกิจ ทั้งสิ้น 231 คู่ สร้างมูลค่าจัดงานแสดงสินค้า 5.การผลักดันการค้าชายแดน ลดปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งการเร่งรัดดำเนินการเปิดด่านเพื่อเสริมสร้างมูลค่าการค้าชายแดนได้ถึง 1.02 ล้านล้านบาท

6.โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน 5 Lot โดยนำสินค้า 8,763 รายการ มาลดราคาสูงสุด 80% ช่วยลดค่าครองชีพให้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และพร้อมดำเนินการใน Lot อื่นๆต่อไป 7. ดำเนินการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการประชุมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค สามารถหาข้อสรุปได้ครบถ้วนทั้ง 20 ข้อบท คาดว่าสามารถลงนามที่เวียดนามได้ในปลายปีนี้ 8.การยกระดับโชวห่วยเป็นสมาร์ทโชวห่วยได้กว่า 28,000 แห่ง ยกระดับสมาร์ทโชวห่วยขึ้นเป็นสมาร์ทโชวห่วยเดลิเวอรี่ได้ 2,155 ร้านค้า

9.การยกระดับราคาเศษกระดาษ เพื่อช่วยซาเล้งอีกทั้งจะนำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้เป็นโมเดลไปสู่การแก้ปัญหาในกรณีอื่นๆต่อไป 10.การสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ในภูมิภาค 11.การเร่งสร้างนักธุรกิจยุคใหม่ให้มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การค้ายุค New Normal โดยส่งเสริมการพัฒนา Startup ไปได้ทั้งหมด 2,865 ราย 12.การควบคุมราคายาค่าบริการโรงพยาบาลเอกชนด้วยมาตรการแจ้งราคายาค่าบริการก่อนการรักษาผ่านระบบ QR Code 13.การริเริ่มผลักดันวิสัยทัศน์เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต

14.การผลักดันโครงการอาหารไทย อาหารโลก ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาหารคุณภาพของโลกต่อไป 15.การเร่งรัดขึ้นทะเบียนสินค้า GI เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาสามารถเพิ่มจำนวนสินค้า GI ได้ 19 รายการ คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้เฉพาะ 19 รายการนี้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี และ16.โอกาสนี้ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานศิลปชีพ “ทอใจวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในวันที่ 1-5 สิงหาคม 2563 นี้ด้วย

ต่อกรณีการส่งออกข้าวไทยลดลง ในรอบ 20 ปี นายจุรินทร์ กล่าวว่า ทั้งนี้เป้าหมายการส่งออกข้าวที่ต้องผลักดันนั้นก็ยังอยู่ที่ 7.5 ล้านตัน เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย กรมการค้าต่างประเทศก็จะเดินหน้าเร่งรัฐการส่งออกข้าว 300,000 ตันที่มีการ MOU ไปก่อนหน้านี้ ซึ่งก็จะเร่งหารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวในการเดินหน้าผลักดันต่อไป รวมไปถึงตลาดมาเลเซีย จีน และฟิลลิปปินส์ก็จะเร่งดันส่งออกด้วย ขณะที่ยุทธศาสตร์ข้าวนั้นก็อยู่ระหว่างการผลักดันแก้ไข รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำงานในระยะยาวของประเทศไทย

นอกจากนี้ ปัญหาหน้ากากอนามัย กรมการค้าภายในอยู่ระหว่างการหารือเพื่อที่จะหามาตรการช่วยเหลือประชาชนทั่วไป หลังจากพบว่าหน้ากากที่รัฐบาลซื้อเพื่อกระจายให้สถานพยาบาล และกระทรวงมหาดไทยเริ่มมีความเพียงพอและมีส่วนเกินจำนวนหนึ่ง และมีการกระจายไปให้กับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรองรับช่วงเปิดเทอม หากยังเหลือส่วนเกินก็จะหาแนวทางในการกระจายเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ปัจจุบันมีโรงงานผลิตหน้ากากเพิ่มเป็น 26 โรงงาน สามารถผลิตได้ 4.7 ล้านชิ้นต่อวัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ