“เฉลิมชัย” สั่งฟรุ้ตบอร์ด อัดงบอุ้มชาวสวนลำไย 3,000 ล้าน

ลำไย

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้ (ฟรุ๊ตบอร์ด) ได้จัดประชุมนัดพิเศษให้เร่งรัดหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยเป็นการเร่งด่วนในวันที่ 13 สิงหาคมนี้ เพื่อพิจารณาโครงการเยียวยาชาวสวนลำไย วงเงินกว่า 3 พันล้านบาท ที่จะเสนอโดยกรมส่งเสริมการเกษตรโดยการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้ไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)​ ให้ความเห็นชอบภายในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ ได้สั่งการประชุมวาระพิเศษเนื่องจากเกษตรกรชาวสวนลำไยเดือดร้อนจากปัญหาราคาตกต่ำเพราะผลกระทบจากโควิดระบาดรอบ 2 ในจีน ทำให้โรงงานผลิตลำไยอบแห้งรับซื้อลำไยน้อยลงเช่นเดียวกับผู้ค้าส่งออกลำไยสดด้วยกังวลความไม่แน่นอนในการส่งออกไปจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ศุลกากรจีนเคร่งครัดเรื่องการสำแดงราคานำเข้าลำไยทำให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการนำเข้าส่งออกลำไยไปจีนประกอบกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศทำให้พ่อค้าชาวจีนลดจำนวนการเดินทางเข้ามาในระหว่างนี้ทำให้ส่งผลต่อราคาลำไย

นายอลงกรณ์​ กล่าวว่า เพื่อแก้ปัญหาการส่งออก นายเฉลิมชัย จึงได้สั่งให้ดำเนินการโมเดลเกษตรพาณิชย์ทันสมัยตามแผนปฏิบัติการออฟไลน์ และออนไลน์โมเดล หรือโอทูโอ เร่งระบายลำไยสดประมาณ 30% ของผลผลิตลำไยทั้งหมดร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ บริษัทอีคอมเมิร์ซ รวมทั้งเว็บไซต์​ช่วยเกษตร.com และไปรษณีย์ไทย พร้อมทั้งสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินโครงการส่งเสริมการบริโภคลำไยในประเทศจับคู่ค้ารับซื้อผลลำไยสด ส่วนกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับซื้อลำไยของสมาชิกในราคานำตลาด ส่งจำหน่ายข้ามจังหวัดและข้ามภาค

“ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (เอไอซี)​ ที่มีผมเป็นประธาน ในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ จะมอบนโยบายให้เร่งรัดการจัดตั้งสถาบันลำไย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาลดต้นทุนเน้นการแปรรูปเพิ่มมูลค่าลำไยลดการพึ่งพาการส่งออกเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนโดยเร็วต่อไปด้วย” นายอลงกรณ์ กล่าว

นายอลงกรณ์​ กล่าวว่า จาการสำรวจข้อมูลเกษตรกรชาวสวนลําไย โดยกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 มีครัวเรือนเกษตรกรชสงสวนลําไยทั้งประเทศทั้งสิ้น 1.28 แสนครัวเรือน เนื้อที่ปลูก 8.71 แสนไร่

ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)​ รายงานว่า ลําไย เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ในปี 2562 มีพื้นที่ยืนต้น 1.2 ล้านไร่ พื้นที่ให้ผล 1.16 ล้านไร่ ผลผลิต 1.01 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 865 กิโลกรัมต่อไร่ มีมูลค่าการส่งออกลําไยสด 5.8 แสนตัน คิดเป็น 20,812 ล้านบาท การส่งออกลําไยอบแห้ง 1.64 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 8,780 ล้านบาท ประเทศคู่ค้าสําคัญ ได้แก่ จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ