ดึงระบบออนไลน์ช่วยอำนวยความสะดวกเอกชน เลี่ยงความเสี่ยงโควิด

กรมการค้าต่างประเทศ ยกเครื่องงานด้านบริการสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในยุค New Normal ปลดล็อกอุปสรรคทางการค้า ลดขั้นตอน ลดการเรียกเอกสารทางการค้า ลดระยะเวลา และลดการเดินทาง

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ยกระดับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ โดยได้พัฒนางานบริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า ได้แก่ ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสินค้า หนังสือรับรองการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) จากการยกเครื่องงานบริการแบบ Manual มาสู่การให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์

รวมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกรมฯ เช่น กรมศุลกากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า ลดขั้นตอน ลดการเรียกเอกสารประกอบการพิจารณา ลดระยะเวลา ลดการเดินทางของผู้ประกอบการ และลดต้นทุนการดำเนินงาน

“จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน สามารถลดขั้นตอนในการยื่นหนังสือ เอกสารทางการค้าให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างมาก และช่วยประหยัดเวลาได้อีกด้วย ซึ่งลดต้นทุนในการดำเนินการด้านต่างๆให้กับผู้ประกอบการได้ถึง 5-10% ขณะที่ ยอดการเข้ามาใช้บริการภายใต้การงานของกรมฯ ซึ่งมีอยู่ 3 แห่ง คือ กรมการค้าต่างประเทศ สนามบินน้ำ สาขาที่รัชดา และสาขาที่สุวรรณภูมิ เห็นได้จากยอดผู้เข้ามาใช้บริการลดลงเฉลี่ย 10-15% โดยผู้ประกอบการหันไปใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เนื่องจากประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี”

ปัจจุบันกรมฯ สามารถให้บริการแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบสำหรับการให้บริการออกใบอนุญาตฯ และหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้า แบบ Paperless ซึ่งขณะนี้มีสินค้าที่ได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ National Single Window (NSW) กับกรมศุลกากรแล้ว จำนวน 53 รายการ โดยเป็นการเชื่อมโยงแบบ Paperless จำนวน 35 รายการ จากรายการสินค้าทั้งหมด จำนวน 69 รายการ ที่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการส่งออก-นำเข้า

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ความตกลงทางการค้าเสรีอาเซียน (e-Form D) โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับศุลกากรปลายทางผ่านระบบ ASEAN Single Window (ASW) อีกด้วย

โดยการให้บริการแบบดิจิทัลนี้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและเอกสารแนบประกอบการพิจารณา ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อคำขอฯ ได้รับการอนุมัติแล้ว กรมฯ จะส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหนังสือสำคัญฯ ไปที่ศุลกากรทันที (Real Time) และผู้ประกอบการสามารถไปดำเนินพิธีการทางศุลกากรได้เลย โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อขอรับหนังสือสำคัญฯ ที่กรมฯ

ซึ่งการยกเครื่องการให้บริการดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานภาครัฐแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งช่วยตอบโจทย์การให้บริการในยุค New Normal โดยการเว้นระยะห่าง และลดการสัมผัสระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น การอำนวยความสะดวกเหล่านี้ ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในการแข่งขันในตลาดโลกด้วย

นอกจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศได้กำหนดนโยบายและแผนงานบริการในอนาคตให้ก้าวสู่ยุค Digital DFT อย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งมีการมุ่งเน้นความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) โดยการนำประเด็นความต้องการของประชาชนมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการร่วมด้วย ซึ่งเป็นการยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ผู้ประกอบการแบบดิจิทัลครบวงจร พร้อมทั้งเป็นการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ