ราคาน้ำมันวันนี้ (6 มี.ค.) เช็คราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

น้ำมัน

ราคาน้ำมันประจำวันนี้ (6 มี.ค.) ตามข้อมูลจากบางจาก แก๊สโซลฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 26.05 บาท ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 25.78 บาท

ราคาดีเซลวันนี้ B10 ราคาอยู่ที่ 23.59 บาท ดีเซล B7 ราคา 26.59 บาท และดีเซลพรีเมียม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 31.16 บาท สำหรับราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 8:03 น. ที่ผ่านมา

สรุปราคาน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

               

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 26.05 บาท
• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 25.78 บาท
• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 24.54 บาท
• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 20.54 บาท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 26.59 บาท
• ดีเซล B10 ลิตรละ 23.59 บาท
• ดีเซล B20 ลิตรละ 23.34 บาท
• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 31.16 บาท

หมายเหตุ: ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจาก ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.