ไทยเฮ! รัฐบาลอินเดีย สั่งไม่เก็บ AD ยางรถบัสและรถบรรทุก

ยางรถ

‘รัฐบาลอินเดีย’ สั่งไม่เก็บ AD ยางรถบัสและรถบรรทุกจากไทย พลิกมติพาณิชย์อินเดียก่อนหน้านี้เตรียมรีด AD ไทย 337.80 – 527.08 เหรียญสหรัฐต่อตัน กู้ตลาดส่งออก 170 ล้านบาท

วันที่ 6 มีนาคม 2564 นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า อินเดียพิจารณายกเลิกการเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) สินค้ายางรถบัสและรถบรรทุกจากไทย ซึ่งนับเป็นข่าวดี เพราะก่อนหน้านี้ Directorate General of Trade Remedies (DGTR) กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (Ministry of Commerce & Industry) ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ว่า จะเรียกเก็บอากร AD กับสินค้าดังกล่าวที่มีแหล่งกำเนิดหรือส่งออกจากไทยในอัตรา 337.80 – 527.08 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็นระยะเวลา 5 ปี

แต่จากนั้นหน่วยงาน DGTR ได้เสนอผลการไต่สวนดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) เพื่อให้ความเห็นชอบและออกประกาศให้หน่วยงานศุลกากรเรียกเก็บอากร AD ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการพิจารณา เอดี ของอินเดีย

               

แต่ปรากฎว่าเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาว่า หน่วยงาน Tax Research Unit กระทรวงการคลังของอินเดียได้มีบันทึก Office Memorandum แจ้งต่อหน่วยงาน DGTR ว่า รัฐบาลอินเดียมีคำตัดสินว่าจะไม่เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้ายางรถบัสและรถบรรทุกที่มีแหล่งกำเนิด หรือส่งออกจากประเทศไทยตามที่ DGTR เสนอในผลการไต่สวนชั้นที่สุดกรณีดังกล่าว

ขณะที่ ในปี 2560 อินเดียได้ประกาศใช้มาตรการ AD กับสินค้าดังกล่าวที่ส่งออกจากจีนในอัตรา 245.35 – 452.33 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นายกีรติกล่าวเพิ่มเติมว่า ประกาศดังกล่าวนับเป็นข่าวดีกับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้ายางรถบัสและรถบรรทุกของไทยที่จะสามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังอินเดียได้ตามปกติ และสามารถรักษาความได้เปรียบทางการค้าในตลาดประเทศอินเดียไว้ได้

อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกไทยยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากในผลการไต่สวนพบว่ามีการทุ่มตลาดจากไทยในอัตรา 337.80 – 527.08 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งมีโอกาสที่อุตสาหกรรมภายในของอินเดียจะยื่นคำขอให้ DGTR เปิดการไต่สวน AD อีกครั้ง

ทั้งนี้ในปี 2563 ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้ายางรถบัสและรถบรรทุก ซึ่งประกอบด้วยยางนอก (tyres) ยางใน (tubes) และยางรองยางใน (flaps) ไปยังอินเดียคิดเป็นมูลค่า 179.17 ล้านบาท

“ในการดำเนินการแก้ต่างกรณีที่ไทยถูกไต่สวนมาตรการ AD จากประเทศคู่ค้า กรมการค้าต่างประเทศได้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการไต่สวนอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำ และแจ้งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบตลอดกระบวนการไต่สวน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยในการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองในการไต่สวน” อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าว