ม.หอค้าไทย คาดเงินสะพัดลอยกระทงเกือบหมื่นล้าน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงผลสำรวจพฤติกรรม และการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงวันลอยกระทง สำรวจระหว่างวันที่ 23-28 ตุลาคม จำนวน 1,199 ตัวอย่าง พบว่า 39% ตอบว่าบรรยากาศในการลอยกระทงปีนี้สนุกสนานเหมือนเดิมกับปีที่ผ่านมา และ 20.1% สนุกสนานมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล แต่อีก 20.7% ตอบว่าสนุกสนานน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจิตใจไม่พร้อมที่จะอยู่ในอารมณ์รื่นเริง จากการตอบแบบสอบถามแสดงให้เห็นว่าผู้คนเริ่มพร้อมที่จะสังสรรค์ และบรรยากาศจะเริ่มคึกคักบ้าง แต่อาจจะยังไม่รื่นเริงเต็มที่ เพราะคนไทยเพิ่งผ่านพ้นช่วงโศกเศร้า และเพิ่งออกทุกข์มาซึ่งเป็นช่วงของการปรับตัว

“ทำให้คาดการณ์ในช่วงวันลอยกระทงปี 2560 จะมีเงินสะพัดกว่า 9,928 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากปี 2559 ที่มีเม็ดเงินสะพัดอยู่ที่ 9,638 ล้านบาท โดยเป็นเม็ดเงินการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัด 6,564 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8% จากปีก่อน และเป็นเม็ดเงินการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 3,570 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5%” นายธนวรรธน์กล่าวและว่า เมื่อถามถึงว่าปีนี้มีแผนจะออกไปลอยกระทงหรือไม่ มีกว่า 92.9% ตอบว่า วางแผนจะไปลอยกระทง เนื่องจากเป็นการสืบสานประเพณี เพื่อขอพร และขอให้เศรษฐกิจดีขึ้น ขณะที่ 6.6% ตอบว่าไม่มีแผนไปลอยกระทง เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเวลาโศกเศร้า และต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย

               

นายธนวรรธน์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างกว่า 80% ตอบว่าในช่วงปลายปีนี้เริ่มมีบรรยากาศเหมาะสมที่จะเริ่มจับจ่ายใช้สอยในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะขยายตัวได้ที่ 3.5-4% และเมื่อสอบถามถึงภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะปรับตัว ดีขึ้นหรือไม่ เมื่อเทียบกับปี 2560 มี 99% ตอบว่า เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น และมองว่า ช่วงไตรมาส 2 ปีหน้า จะเป็นช่วงที่เหมาะสมมากในการจะเริ่มจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าคงทน เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ นอกจากนี้ มีกว่า 50% ตอบว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้า จะขยายตัวได้ที่ 4-4.5%

 

ที่มา : มติชนออนไลน์