โควิดตัวเร่งคิดค้น “วัคซีน-ยา-ATK” พุ่ง

ฟ้าทะลายโจร

2 ปีโควิดหนุนนักประดิษฐ์ไทย-เทศ ยื่นคำขอทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์สำหรับโควิด 75 คำขอ ทั้งวัคซีนโควิด-ยาต้านไวรัส-ชุดตรวจโควิด-ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรมีครบ

นางสาวนุสรา กาญจนกูล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยรายงานกรมทรัพย์สินทางปัญญาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ทำให้คนไทยและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศให้ความสนใจยื่นจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามา 75 คำขอ แบ่งเป็นอนุสิทธิบัตรรวม 48 คำขอ คำขอรับสิทธิบัตร 27 คำขอ ขณะที่ต่างชาติที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรมีเพียง 2 ราย คือ ฟูจิฟิล์ม โทยามะ เคมิคอล โค และแอลทีดี จากประเทศญี่ปุ่นในกลุ่มยาเม็ดและยาฉีดฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบคำขอตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมาย

ทั้งนี้ คำขอ 75 คำขอ แบ่งเป็น 8 กลุ่มหลัก แบ่งเป็นคำขอรับอนุสิทธิบัตร 48 คำขอ ได้แก่

1) ยาต้านไวรัส 3 คำขอ2) วัคซีน ไม่มีการยื่น

3) สาร น้ำยา หรือเจลฆ่าเชื้อ 12 คำขอ

4) ชุดตรวจและกรรมวิธีการตรวจหาเชื้อ 7 คำขอ

5) ผลิตภัณฑ์ยาที่มีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนผสม 15 คำขอ

6) อาหารที่มีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนผสม 6 คำขอ

7) เครื่องสำอางที่มีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนผสม 4 คำขอ

และ 8) กรรมวิธีการสกัดสารจากฟ้าทะลายโจร 1 คำขอ

ส่วนคำขอรับสิทธิบัตรทั้งหมด 27 คำขอ แบ่งเป็น

1) ยาต้านไวรัส 4 คำขอ

2) วัคซีน 7 คำขอ

3) สาร น้ำยา หรือเจลฆ่าเชื้อ 1 คำขอ

4) ชุดตรวจและกรรมวิธีการตรวจหาเชื้อ 4 คำขอ

5) ผลิตภัณฑ์ยาที่มีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนผสม 6 คำขอ

6) อาหารที่มีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนผสม ไม่มีผู้ยื่นคำขอ

7) เครื่องสำอางที่มีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนผสม 1 คำขอ

และ 8) กรรมวิธีการสกัดสารจากฟ้าทะลายโจร 4 คำขอ

“คำขอที่ยื่นเข้ามานั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบ สั่งแก้ไข ยื่นแก้ไข รวมไปถึงคำขอใหม่ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ ซึ่งคำขอทั้งสิ้นยังไม่ได้รับจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร โดยต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ รวมไปถึงคำขอจากต่างชาติที่เข้ามายื่นเช่นกัน ซึ่งก็อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ดำเนินการอยู่ทั้งสิ้น”

จากรายงานกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุว่า กระบวนการตรวจสอบรับจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นนั้นกรมจะตรวจสอบความถูกต้องของคำขอที่ยื่นเข้ามา โดยจะใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน 18 เดือน จากนั้นจะประกาศโฆษณาคำขอนั้นเป็นเวลา 90 วัน เพื่อทราบว่าจะมีผู้ยื่นคัดค้านการขอจดหรือไม่

ทั้งนี้ เพื่อเปิดให้มีการตรวจสอบว่าสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นคำขอจดทะเบียนนั้นได้ซ้ำซ้อนกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใดหรือไม่ โดยหากไม่มีการคัดค้านคำขอก็เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้ประกอบการเจ้าของงานเข้ามายื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรได้ภายใน 5 ปี เมื่อยื่นขอจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรแล้วกรมก็จะตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานจากทั่วโลกว่าซ้ำซ้อนหรือไม่ก่อนที่จะรับจด

สำหรับระยะการคุ้มครองตามประเภททรัพย์สินทางปัญญา เช่น งานสิทธิบัตร ความคุ้มครอง 20 ปี ส่วนอนุสิทธิบัตรจะคุ้มครองปีแรก 6 ปี และสามารถต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี


พร้อมกันกรมให้ความสำคัญและส่งเสริมผู้คิดค้นงานประดิษฐ์ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในอนาคต โดยเมื่อจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรที่ประเทศไทยแล้ว ผลงานนั้นยังได้รับการคุ้มครองในต่างประเทศด้วย เนื่องจากประเทศไทยได้เป็นภาคีสมาชิกของพิธีสารมาดริดครอบคลุม 114 ประเทศ เช่น จีน สหภาพยุโรป สหรัฐ รัสเซีย ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี และอินเดีย เป็นต้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ