เปิด 27 ผลงานเด่น “จุรินทร์” ในรอบ 2 ปี

พาณิชย์เปิดผลงานสุดปัง 27 ผลงานเด่น “จุรินทร์” ในรอบ 2 ปี เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผลักดันการส่งออกให้ได้ตามเป้าหมาย ตามนโยบาย “ทำได้ไวทำได้จริง”พร้อมเดินหน้าสร้างผลงานปี 3

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำหรับผลงานเด่น 2 ปีที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทั้งหมด 27 ผลงานเด่น ประกอบด้วย 1.ประกันรายได้เกษตรกร พืชหลัก 5 ชนิด ช่วยเหลือเกษตรกรทั้งสิ้น 7.8 ล้านครัวเรือน

2.ผลไม้ราคาดี เกือบทุกตัวช่วยชาวสวนได้ 6.54 แสนครัวเรือน ผลไม้ส่งออก 8 เดือนแรก ปี 64 มีมูลค่า 169,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.29% และมียุทธศาสตร์มาตรการเสริม 3.ตั้ง กรอ.พาณิชย์ 4.สร้างเซลส์แมนประเทศ เซลส์แมนจังหวัด 5.เปิดด่าน ผลักดันการค้าชายแดน/ผ่านแดน ซึ่งมูลค่าส่งออก (ชายแดน/ผ่านแดน) 2 ปี (25 ก.ค. 62-30 ส.ค. 64) ชายแดน : มาเลเซีย, กัมพูชา, ลาว, เมียนมา ผ่านแดน : จีน, สิงคโปร์, เวียดนาม นำรายได้เข้าประเทศ 1,832,066 ล้านบาท มีมูลค่าการค้ารวม (ชายแดน/ผ่านแดน) 2 ปี 3,088,748 ล้านบาท สามารถผลักดันการเปิดด่านได้ 46 ด่าน จาก 97 ด่าน สำเร็จ

6.เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด 7.เคาน์เตอร์เทรด “ช่วยเกษตรกรหาตลาด” แลกเปลี่ยนสินค้า หาตลาดล่วงหน้า ผ่านทีมเซลส์แมนจังหวัด (ทีมพาณิชย์ 76 จังหวัด) ทำงานเชิงรุก สร้างมูลค่าการค้ารวม 2 ปี ถึง 6,600 ล้านบาท ปี’63 มูลค่าประมาณ 3,200 ล้านบาท ปี’64 ใน 8 เดือนแรกประมาณ 3,300 ล้านบาท

8.อาหารไทย อาหารโลก ส่งเสริมการตลาดภายในประเทศและส่งออก ร่วมกันปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคทำให้การประกอบธุรกิจง่ายขึ้น ทั้งสินค้าเกษตร และอาหาร Thai Select และฮาลาล ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม 3,413 ราย การจับคู่เจรจาธุรกิจ 4,043 คู่ สร้างมูลค่าการค้า 2 ปี 55,367.46 ล้านบาท โดยชูมาตรการ 5 ลุย 1 นำ ลุยเปิดด่านแก้วิกฤต ลุย Online ลุย Matching ลุยเชื่อมโยงเครือข่าย ลุยอบรมพัฒนาและนำเอกชน MOU

9.การเป็นประธานประชุม รมต.การค้า RCEP 15 ประเทศ สำเร็จ หลังจากมีความพยายามมานานถึง 7 ปี ทำให้ได้รับการยกเลิกภาษีนำเข้าที่เก็บกับสินค้าไทย 39,366 รายการ โดยลดภาษีเหลือ 0% ทันที 29,891 รายการ ซึ่งคาดว่าเริ่มใช้บังคับได้มกราคม 2565 ซึ่ง RCEP เป็นความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยสมาชิก 15 ประเทศ ประชากรรวมกัน 30.2% ของประชากรโลก มูลค่า GDP รวม 33.6% ของ GDP โลก มูลค่าการค้ารวม 30.3% ของมูลค่าการค้าโลก ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการในการส่งออกสินค้า เช่น ผลไม้สดและแปรรูป สินค้าประมง น้ำผลไม้ รถยนต์และส่วนประกอบ พลาสติก เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง

10.บุกตลาดเมืองรองด้วย Mini FTA สำเร็จแล้ว 2 แห่ง MOU กับไห่หนาน (จีน) ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น 12,000 ล้านบาท ภายใน 2 ปี MOU กับโคฟุ (ญี่ปุ่น) ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าอัญมณีและครื่องประดับ ไม่ต่ำกว่า 15,500 ล้านบาท ในปี’64 และจะทำเพิ่มอีก 3 แห่งคือ กานชู (จีน) เตลังคานา (อินเดีย) และคยองกี (เกาหลีใต้)

11.ผลักดันส่งออกฝ่าวิกฤต นำทีมเอกชนเซ็น MOU ขายสินค้าทั่วโลก และกิจกรรม Business matching ทำแล้ว 231 คู่ ทำให้มูลค่าส่งออก 2 ปี 94,822.17 ล้านบาท ส่งมอบแล้ว 60% ส่งเสริมการค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com ปัจจุบันมีสมาชิกบนเว็บไซต์ 160,000 ราย สินค้า 215,611 รายการ มูลค่าการสั่งซื้อรวม 2,322 ล้านบาท-สร้างมูลค่าจากงานแสดงสินค้าและคณะผู้แทนการค้าทั้งในและต่างประเทศ ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมกว่า 13,138 ราย มูลค่าการสั่งซื้อกว่า 161,756 ล้านบาท

12.การส่งเสริมการค้ารูปแบบใหม่ สู่ New Normal สร้างมูลค่าการค้าให้เกิดขึ้นรวมกว่า 158,113 ล้านบาท ส่งเสริมผู้ประกอบการไทย มากกว่า 14,000 ราย 13.พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน ทำแล้ว 12 Lot เริ่มตั้งแต่ 16 เม.ย. 2563 ถึง 31 ก.ค. 2564 ลดภาระค่าครองชีพกว่า 4,300 ล้านบาท ในส่วนภูมิภาค ส่งรถเร่จำนวน 685 คัน จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดใน 7 จังหวัด

14.โครงการรถโมบายพาณิชย์ ลดราคา ! ช่วยประชาชน จัดรถโมบาย 1,000 คัน ทั่วประเทศ ช่วงล็อกดาวน์โควิด-19 (ระลอก 3) กรุงเทพฯ จำนวน 50 คัน ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด จำนวน 950 คัน มีประชาชนมาซื้อสินค้า 1,300,000 คน มูลค่าการจำหน่ายรวม 200 ล้านบาท สามารถลดค่าครองชีพรวม 85.85 ล้านบาท 15. จับคู่กู้เงิน ช่วยหาแหล่งเงินกู้เงื่อนไขพิเศษให้ร้านอาหารและ SMEs ส่งออก ทั้ง 2 โครงการช่วยกู้ได้ 4,512 ล้านบาท

16.ช่วย SMEs และ Micro SMEs พัฒนาศักยภาพและการตลาด ผ่านเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club 12,873 ราย 17.ช่วยซาเล้ง ยกระดับราคาเศษกระดาษ 18.สร้างสมาร์ทโชวห่วย ได้กว่า 34,572 ร้านค้า 19.สร้างอาชีพจากธุรกิจแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ไทยมี 597 ธุรกิจ วางเป้า 1 ปี สร้างอาชีพจากธุรกิจแฟรนไชส์ 10,000 ราย มูลค่าการตลาด 4,600 ล้านบาท

20.อบรมสร้างนักธุรกิจยุคใหม่ ได้ 84,283 ราย 21.ปั้น CEO Gen Z แล้วกว่า 20,674 ราย 22.เช็dราคายา-ค่าบริการ โรงพยาบาลเอกชนผ่านระบบ QR Code 23.MOC Online One Stop Service ลดขั้นตอนการให้บริการ ในด้านต่าง ๆ ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ด้วยระบบออนไลน์ 85 บริการ ทั้งกระทรวง โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ www.moc.go.th

24.ดันทุกจังหวัดมีสินค้า GI เพิ่มมูลค่าและรายได้ให้ชุมชนด้วยการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตอนนี้ครบ 77 จังหวัดแล้ว และมีสินค้า GI ของไทยขึ้นทะเบียนแล้ว 152 รายการ สร้างมูลค่าที่เกิดขึ้นในประเทศกว่า 39,000 ล้านบาท 25.พัฒนาส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยโดยใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตร ลดระยะเวลาการจดทะเบียน

26.สร้างฮับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์/ภาพยนตร์พัฒนาผู้ประกอบการไทย ในกลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์และภาพยนตร์ เพื่อเร่งสร้างโอกาสพร้อมทั้งขยายตลาดไปทุกช่องทาง สร้างมูลค่าแล้วกว่า 8,852 ล้านบาท 27.ส่งเสริมศิลปาชีพของคนไทย ปฏิรูปองค์กร อย่างเป็นรูปธรรม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ