แจ้งมหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมลงนามถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

กระทรวง อว. ถวายพระพร

กระทรวง อว. แจ้งมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” พร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ วันที่ 20 ธ.ค. และเปิดจุดลงนามถวายพระพรทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ของทุกมหาวิทยาลัย

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมปลัดกระทรวง อว. ผู้บริหารกระทรวง อว. อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวง อว. มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) มหาวิทยาลัยเอกชนจากทั่วประเทศ

ได้ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. แจ้งว่า มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งมหาวิทยาลัยในกำกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชน และทุกหน่วยงานในสังกัด อว. จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรฯ พร้อมกันทั่วทุกจุด ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น.

โดยจะมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและอธิษฐานจิต แด่พระองค์ท่านอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ทั้งในสถานที่ และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชน ได้เข้าร่วมอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งและหน่วยงานของ อว. ยังมีการจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมถึงจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรทั้งในส่วนกลาง และในพื้นที่ของทุกมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

“ขณะนี้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานของ อว. ได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมถวายพระพร เช่น ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาของ มรภ. สุราษฎร์ธานี ร่วมกล่าวคำถวายพระพรอย่างพร้อมเพรียงกันที่หอประชุมวชิราลงกรณ์ มรภ.สุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ (มจร.) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และสวดโพชฌังคปริตรเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่าน

ขณะที่ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานของ อว. ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยอีกด้วย” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าว