“ซีดีจี” จุดประกายฝัน ผลักดันเยาวชนเรียนโค้ดดิ้ง

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรของไทย เดินหน้าจุดประกายฝันเยาวชนไทย จัดกิจกรรม CDG: Code Their Dreams พร้อมเวิร์คชอปสำหรับนักเรียนและครู

“นาถ ลิ่วเจริญ” ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ซีดีจี ผู้ริเริ่มโครงการ CDG: Code Their Dreams กล่าวว่า ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ทำให้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือโค้ดดิ้งกลายเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล และเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ

นอกจากนี้ ยังเป็นวิชาบังคับสำหรับเด็กในหลายประเทศ แต่การเรียนการเขียนโค้ดดิ้งเพิ่งเริ่มตื่นตัวในแวดวงการศึกษาไทย โดยได้บูรณาการอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของเด็กไทยเมื่อไม่นานมานี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้ทั่วถึง

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้เกิดแรงบันดาลใจ และเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ CDG: Code Their Dreams ที่มุ่งพัฒนาตั้งแต่วัยเด็กให้พร้อมรับต่อการก้าวสู่โลกยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

Advertisment

“เราได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยพัฒนาความรู้ ความสนใจ ด้านโค้ดดิ้งแก่เด็ก เริ่มตั้งแต่ประถมวัย ด้วยมองว่าควรเริ่มปูพื้นฐานตั้งแต่วัยเริ่มเข้าเรียน และสร้างความตระหนักรู้ตั้งแต่ประถมวัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดไปสู่การเรียนโค้ดดิ้งในระดับที่สูงขึ้น”

โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมที่สนุกและเข้าใจง่าย และล่าสุดได้เข้าไปจัดกิจกรรมในงานนิทรรศการวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 12 กรุงเทพมหานคร กับโรงเรียน 7 แห่งที่สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

“เรายังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนวัดราชสิงขร ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ เพื่อนำร่องการเรียนการสอนโค้ดดิ้งให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่งจะเริ่มภาคเรียนที่ 1 ในเดือน พ.ค.นี้”

Advertisment

“จ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา” ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร กล่าวว่า กิจกรรมนี้ถือเป็นเวิร์คช้อปที่ส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง และเข้ามาจุดประกายฝันให้เด็ก ๆ หลายคน จึงเป็นโอกาสของโรงเรียนในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันเด็กไทยให้ก้าวทันต่อโลกดิจิทัล แต่ในปัจจุบันพบว่ายังขาดบุคลากรที่จะเข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก ๆ

“นี่จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ปกครอง ครู อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปั้นเด็กไทยให้ก้าวไกล ผ่านโครงการ Code Their Dreams: Train the Trainer ครั้งที่ 3 หลักสูตรการเขียนโปรแกรม SCRATCH โปรแกรมเริ่มต้นสำหรับผู้ที่อยากจะถ่ายทอดไปยังเด็กๆ เพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น”

อนึ่ง โครงการ Code Their Dreams: Train the Trainer ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 รอบ รอบละ 2 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม และ 10 – 11, 18 – 19, 23 – 24 เมษายน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.codetheirdreams.co m/materials/