เช็กตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียน ป.6-ม.3-ม.6

นักเรียน
Photo : Pixabay

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ครบทุกระดับชั้นของนักเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 เริ่มสมัครสอบวันไหน เช็กที่นี่ 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 การสอบ O-NET หรือ Ordinary National Educational Test สำหรับนักเรียนสายสามัญ (ป.6 ม.3 และ ม.6) ซึ่งเป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียน และเป็นการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ รวมถึงนำคะแนนไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน กำลังเริ่มเปิดรับสมัครสอบ 

ทั้งนี้ การสมัคร O-NET เป็นการสอบตามความสมัครใจ ไม่ได้บังคับสอบ เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการนำคะแนนไปใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกสอบเข้า ม.1, ม.4 หรือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS ซึ่งทางโรงเรียนจะเป็นผู้สมัครให้ ส่วนนักเรียนเทียบเท่าหรือ Home School จะต้องดำเนินการสมัครเอง โดยกำหนดการสมัคร และประกาศที่นั่งสอบมีดังนี้ 

กำหนดการสมัคร ป.6/ม.3/ม.6

 • วันที่ 1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2566 โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียน
 • วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครั้งที่ 1 
 • วันที่ 10-31 ตุลาคม 2566 โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลด รายชื่อนักเรียน
 • วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2566 นักเรียนเทียบเท่า, Home School สมัคร
 • วันที่ 5 มกราคม 2567 ประกาศสนามสอบ, เลขที่นั่งสอบ
 • วันที่ 5-15 มกราคม 2567 โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลด รายชื่อกรณีพิเศษ
 • วันที่ 20 มกราคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบกรณีพิเศษ 

วันสอบ/ประกาศผลสอบ

ชั้น ป.6 

 • สอบวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 โดยรูปแบบกระดาษ 
 • วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
 • ประกาศผลสอบในวันที่ 27 มีนาคม 2567

ชั้น ม.3 

 • สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 โดยรูปแบบกระดาษ
 • วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
 • ประกาศผลสอบวันที่ 28 มีนาคม 2567

ชั้น ม.6 

 • สอบ 4 รอบ สอบโดยรูปแบบคอมพิวเตอร์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567, วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567, วันที่ 2 มีนาคม 2567, วันที่ 3 มีนาคม 2567
 • วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
 • ประกาศผลสอบวันที่ 29 มีนาคม 2567