“เวอร์โซ” ร.ร.นานาชาติ สร้างทักษะและไมนด์เซตเพื่ออนาคต

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ
ที่มา: เว็บไซต์ verso.ac.th

เวอร์โซ (VERSO) ไม่ใช่แค่โรงเรียนนานาชาติ แต่เป็นที่ที่รวมแนวทางการศึกษาที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดเชิงออกแบบ เพื่อสามารถรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนสูงในอนาคต

วันที่ 11 กันยายน 2566 World Economic Forum ระบุไว้ว่า นวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเป็นทักษะที่มีความจำเป็นสำหรับอนาคต และนั่นคือสิ่งที่โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ (VERSO International School) นำมาประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษาในประเทศไทยและในระดับโลก

ความมุ่งมั่นของเวอร์โซ

เวอร์โซเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกในโลกที่ร่วมมือกับ IDEO ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทด้านการออกแบบและนวัตกรรมชั้นนำของโลกในซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาแนวความคิดและ DNA ของโรงเรียน

ทำให้เวอร์โซไม่ใช่แค่โรงเรียนนานาชาติ แต่เป็นที่ที่รวมแนวทางการศึกษาที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดเชิงออกแบบ เพื่อสามารถรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนสูงในอนาคต นอกเหนือจากการเรียนตามหลักวิชาการแล้ว นักเรียนเวอร์โซจะได้เรียนรู้ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่เน้นการทำโครงการเป็นกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกหลากหลายวัย

การเรียนและกิจกรรมในแต่ละวันจะถูกจัดสรรให้นักเรียนได้ปรึกษาและทำงานร่วมกับ learning designer (อาจารย์) ผลงานของนักเรียนเวอร์โซจะได้รับการประเมินโดยคณาจารย์ตลอดจนเพื่อนนักเรียนด้วยกัน โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบพิเศษและแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบในการสะท้อนศักยภาพของนักเรียน ควบคู่กับการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอความเข้าใจของตนเองที่มีต่อหัวข้อการเรียนนั้น ๆ นอกจากนั้น นักเรียนแต่ละคนสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอส่วนตัว และจะถูกบันทึกไว้ตลอดช่วงการศึกษาว่าได้ผ่านการเรียนรู้ในเรื่องใดมาบ้าง

Advertisment

ที่สำคัญโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซเน้นหลักสูตรการสอนแบบ Design Thinking Program ช่วยให้นักเรียนกล้าเผชิญปัญหา ไม่วิ่งหนีแต่แก้ไขด้วยวิธีใช้กระบวนการทางความคิด วิเคราะห์อย่างมีแบบแผน จากนั้นจึงลงมือทำทันที ทักษะนี้จะทำให้เกิดการเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุดและเด็กทุกคนนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

เวอร์โซ

รางวัล The World Design Awards

ดีไซน์ของโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ มาจากการศึกษาและวิเคราะห์อย่างเข้มข้นถึง ซึ่งทีมบริหารได้เยี่ยมชมโรงเรียนที่มีนวัตกรรมมากกว่า 25 แห่งในสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สิงคโปร์ และไทย เป็นระยะเวลากว่า 4 เดือน รวมถึงการได้พูดคุยกับผู้นำโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และนักการศึกษา ถึงความต้องการที่แท้จริงในโรงเรียน

จนได้สถาปัตยกรรมล้ำอนาคตและวิทยาเขตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากซิลิคอนแวลลีย์ ซึ่ง VERSO เป็นโรงเรียนนานาชาติแบบอเมริกัน ในกรุงเทพฯ ที่มอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน พร้อมกับมีสิ่งอำนวยความสะดวกอันล้ำสมัย

Advertisment

VERSO ได้รับรางวัล The World Design Awards 2021 ประเภทการสร้างอาคารสถาบัน โดยรางวัลนี้มอบให้กับ บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Palmer & Turner (Thailand) Ltd.) ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบของ VERSO ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในปีนี้

เพื่อยกย่องแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านการใช้เทคโนโลยี วัสดุ โปรแกรม สุนทรียภาพ และองค์กรเชิงพื้นที่ ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ ความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัว และ การปฏิวัติทางดิจิทัล

นอกจากนั้น VERSO ยังได้รับรางวัลชมเชยในประเภทสุขภาพสังคมและชุมชนของ AAPME Awards IFLA (สหพันธ์สถาปนิกภูมิทัศน์นานาชาติ) ประจำปี 2022 ซึ่งมอบให้กับ P Landscape Co., Ltd. นักออกแบบภูมิทัศน์วิทยาเขตของ VERSO โดยธีมคือ “Climate Crisis Design” และเรียกร้องให้มีการออกแบบที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ VERSO ได้รับรางวัลในหมวดหมู่ “Integrate & Foster : A New Learning Community”

ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ

ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ จะแบ่งตามระดับชั้นเรียนและรูปแบบการชำระเงิน โดยค่าเล่าเรียนสำหรับปีการศึกษา 2566-2567 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 เป็นต้นไป และขึ้นอยู่กับการอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าเล่าเรียนรายปีของ VERSO สามารถชำระเป็นสองงวดหรือชำระครั้งเดียวก็ได้ ค่าเล่าเรียนที่ชำระครั้งเดียวมีส่วนลดพิเศษ 20,000 บาท ซึ่งใช้ได้กับครอบครัวที่ชำระเงินภายในวันที่ 1 กรกฎาคม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 เท่านั้น

ในปีการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคเรียน สำหรับครอบครัวที่เข้าร่วมหลังจากเริ่มต้นปีการศึกษาและหลังจาก 30 วันตามปฏิทิน ค่าเล่าเรียนจะคำนวณตามสัดส่วนนับจากวันที่เข้าร่วมโรงเรียน

  • ระดับชั้น Early Years 2-3 จ่ายก่อนกำหนดมีส่วนลดเหลือ 460,000 บาท จ่ายตามกำหนด 480,000 บาท แบ่งจ่าย 2 รอบ รอบละ 240,000 บาท
  • ระดับชั้น Early Years 4-5 จ่ายก่อนกำหนดมีส่วนลดเหลือ 510,000 บาท จ่ายตามกำหนด 530,000 บาท แบ่งจ่าย 2 รอบ รอบละ 265,000 บาท
  • ระดับชั้น Grades 1-4 จ่ายก่อนกำหนดมีส่วนลดเหลือ 580,000 บาท จ่ายตามกำหนด 600,000 บาท แบ่งจ่าย 2 รอบ รอบละ 300,000 บาท
  • ระดับชั้น Grades 5-8 จ่ายก่อนกำหนดมีส่วนลดเหลือ 620,000 บาท จ่ายตามกำหนด 640,000 บาท แบ่งจ่าย 2 รอบ รอบละ 320,000 บาท
  • ระดับชั้น Grades 9-12 จ่ายก่อนกำหนดมีส่วนลดเหลือ 680,000 บาท จ่ายตามกำหนด 700,000 บาท แบ่งจ่าย 2 รอบ รอบละ 350,000 บาท

นักออกแบบการเรียนรู้

ที่ VERSO เรียกครูทุกคนว่านักออกแบบการเรียนรู้ นักออกแบบการเรียนรู้ทุกคนเป็นผู้มีความกระตือรือร้นและเป็นนักการศึกษานานาชาติที่มีคุณสมบัติสูง โดยได้รับการคัดเลือกจากประสบการณ์การทำงานในรูปแบบการศึกษาที่ก้าวหน้าทั่วโลก เป็นทีมที่ใช้ความสามารถและทักษะที่หลากหลายเพื่อสร้างและส่งมอบโปรเจ็กต์ที่มีอิมแพ็กต์สูงและประสบการณ์การเรียนรู้เชิงลึกให้กับนักเรียน