ศาลปกครองกลางรับฟ้องข้อสอบ TPAT1 กสพท. คล้ายข้อสอบเก่า BMAT

ข้อสอบ-การศึกษา

ศาลปกครองกลางรับฟ้อง ข้อสอบ TPAT1 คล้าย BMAT ขอคืนค่าสมัคร-ยกเลิกพาร์ตเชาวน์-จัดสอบใหม่ ทปอ. หวั่นกระทบ TCAS 67 รอบแอดมิสชั่น

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 มติชนรายงานว่า รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 หรือทีแคส 2567 เปิดเผยว่า กรณีกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้จัดสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 และตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อสอบฉบับที่ 1 ซึ่งมีจำนวน 11 ข้อ จาก 45 ข้อ ที่มีเนื้อหาตรงกับข้อสอบเก่า ๆ ของ The BioMediacal Admissions Test (BMAT)

ซึ่งแม้จะมีการดัดแปลงข้อสอบบ้าง แต่ก็เพียงเล็กน้อย อาจทำให้ผู้เข้าสอบไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ กสพท. ได้ประชุม และมีมติให้ตัดข้อสอบฉบับที่ 1 ที่มีเนื้อหาคล้าย BMAT พร้อมออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด มีผู้ร้องศาลปกครองกลาง โดยศาลปกครองกลางได้รับและพิจารณาคำฟ้องจากผู้เข้าสอบ ซึ่งเรียกร้องให้ กสพท. คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ และยกเลิกส่วนของข้อสอบพาร์ตเชาวน์ โดยให้จัดสอบส่วนที่ถูกยกเลิกนี้ใหม่ เพื่อปรับปรุง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

รศ.ดร.ชาลีกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในส่วนของ ทปอ.คงต้องรอการตัดสินของศาล เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าสอบ และ กสพท. ไม่ใช่ ทปอ.แต่ท้ายที่สุดหากศาลปกครองกลางตัดสินให้จัดสอบใหม่ จะกระทบกับ ทปอ.ในส่วนของปฏิทินการจัดสอบในระบบกลางในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือทีแคส ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งอาจไม่ทันต่อการยื่นคะแนนในระบบทีแคส รอบที่ 3 รอบแอดมิสชั่น ที่จะเริ่มรับสมัครต้นเดือนพฤษภาคมนี้

ซึ่งเป็นประเด็นที่ ทปอ.จะต้องรับมือ ส่วนที่เหลือแล้วแต่ กสพท. กับศาลปกครองกลางว่าจะตกลงกันอย่างไร ส่วนนักเรียนที่เข้าสอบ TPAT1 ต้องรอคำสั่งศาลปกครองกลาง หากศาลปกครองกลางมีคำตัดสินว่าอย่างไร ก็ต้องเป็นไปตามนั้น

“หากจัดสอบใหม่ นักเรียนจะสามารถนำคะแนนไปยื่นสมัครทีแคสรอบที่ 3 ได้ทันหรือไม่นั้น ทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล เพราะศาลคงจะได้รับข้อมูลตรงส่วนนี้ ก่อนที่จะรับพิจารณาคำฟ้องอยู่ก่อนแล้ว ว่าจะเกิดผลกระทบกับคนอื่น ๆ ด้วย

อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ถือเป็นครั้งแรก ส่วนตัวผมเองไม่เคยเห็น และรู้สึกตกใจ โดยที่ผ่านมาได้พูดคุยกับ กสพท. ซึ่งยังแอบกังวลว่า หากศาลให้จัดสอบใหม่ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดหรือไม่” รศ.ดร.ชาลีกล่าว