แพทย์ จุฬาฯ ยกเลิกใช้คะแนน BMAT ในTCAS68 เปลี่ยนเป็นสอบข้อเขียน

คณะแพทย์ จุฬาฯ
Photo : Pixabay

DEK68 เตรียมตัว คณะแพทย์ จุฬาฯ ยกเลิกใช้ผลคะแนน BMAT ยื่นสมัครใน TCAS รอบ 1 Portfolio เปลี่ยนเป็นสอบข้อเขียนแทน 

วันที่ 5 มกราคม 2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รประกาศ ยกเลิกใช้คะแนนสอบ BMAT (BioMedical Admission Test) ซึ่งเป็นข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ จัดทำโดย Cambridge Assessment แห่งสหราชอาณาจักร ที่สถาบันชั้นนำในประเทศไทย ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ทั้งนี้ จุฬาฯ ได้ประกาศยกเลิกใช้ผลคะแนน BMAT ในการยื่นสมัคร TCAS68 รอบ 1 Portfolio เนื่องจากทาง Cambridge Assessment Admission Test ได้มีประกาศออกมาว่าจะไม่มีการจัดสอบ BMAT  ตั้งแต่ปี 2024 หรือปี 2567 เป็นต้นไป ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีการปรับเกณฑ์การคัดเลือกในรอบ Portfolio ปีการศึกษา 2568 หรือ TCAS68  ดังนี้

จะใช้การสอบข้อเขียน ที่จัดสอบโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Academic Testing Center) แทนการใช้คะแนน BMAT


ส่วนรายละเอียดการสมัครสอบ และข้อมูลการรับสมัครต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติผู้สมัคร, การทำ Portfolio หรือเกณฑ์ขั้นต่ำให้ ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง