ข่าวดี TCAS67 รอบแอดมิชชัน เลือกคณะ 1-10 อันดับฟรี ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

ศุภมาส อิศรภักดี
ศุภมาส อิศรภักดี

สมัครสอบ TCAS ปี 67 รอบแอดมิชชันฟรี เลือกคณะ 1-10 อันดับไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า “ศุภมาส” ยืนยันกระทรวง อว. – ทปอ. สนับสนุนค่าสมัครสอบ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ คาดผู้สมัครไม่ต่ำกว่า 125,000 คน

วันที่ 19 เมษายน 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ในการสอบ TCAS ปี 67 หรือการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบการรับสมัครสอบกลาง ประจําปี 2567 ในรอบแอดมิชชันหรือรอบ 3 ที่ให้นักเรียนแต่ละคนสามารถสมัครเลือกคณะ 1 – 10 อันดับได้ฟรี ในระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567 นี้

กระทรวง อว. และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ขอยืนยันและขอให้ความมั่นใจกับผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ผ่านระบบ TCAS67 ในรอบแอดมิชชัน ว่า ขณะนี้ กระทรวง อว.และ ทปอ. ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดทำระบบรองรับการสมัครฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจะสนับสนุนค่าสมัครสอบในครั้งนี้ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ของการสมัครในระบบ TCAS เท่านั้น

ดังนั้น ผู้สมัครจึงไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าและไม่ต้องกังวลในการเตรียมค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบแต่อย่างใด

“นี่ถือเป็นวาระเร่งด่วนและเป็นหนึ่งในความพยายามที่กระทรวง อว. ได้ดำเนินการทันที ตามที่ได้ให้นโยบายว่าเพื่อต้องการลดความเหลื่อมล้ำและกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS ประจำปี 2567 ในรอบแอดมิชชัน ซึ่งเป็นรอบที่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและมีจำนวนสาขาหลักสูตรหลากหลายมากที่สุด

Advertisment

โดยคาดว่าในการเปิดรับสมัครรอบแอดมิชชั่นของปีนี้ ระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567 จะมีผู้สมัครเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 125,000 คน และเลือกสมัครในหลักสูตร และผู้สมัครจำนวนมากน่าจะเลือกสมัครสาขาวิชามากกว่า 5 อันดับขึ้นไป”