ไทยเบฟ ร่วมกับ อมรินทร์พริ้นติ้งฯ ส่งเสริมเยาวชนไทย รักการอ่านหนังสือ

โครงการส่งความรู้ สร้างความสุข ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ของความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่าน ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของเด็ก

และที่ผ่านมา โครงการได้ส่งมอบหนังสือดีมีคุณภาพ ให้น้องๆ เยาวชนกว่า 52 โรงเรียนทั่วประเทศ ล่าสุดได้ส่งมอบอีก 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.เชียงใหม่ พร้อมปลูกฝังการรักการอ่านด้วยกิจกรรม สนุกสนาน สร้างเสริมการเรียนรู้ และรากฐานที่ก่อให้เกิดทักษะ พัฒนาการในอนาคต ผ่านกิจกรรมรักการอ่าน โดยการนำดาราคนดังสวมบททูตนักอ่านร่วมเป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจ

“มณเฑียร ศิริพงศ์ปรีดา” รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการ ส่งความรู้ สร้างความสุข ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่าน คือรากฐานที่สำคัญในการเรียนรู้และการพัฒนาที่ช่วยส่งเสริมทักษะให้แก่เด็กๆ ได้เป็นอย่างดี เพียงอ่านกันวันละ 15 นาที ซึ่งได้ริเริ่มดำเนินกิจกรรมในโครงการนี้มาแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

สำหรับโครงการส่งมอบหนังสือนั้น เราได้จัดชุดหนังสือดีมีคุณค่าต่อการอ่าน เพื่อส่งมอบให้น้องๆ ในโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 52 แห่ง ทั่วประเทศ โดยในแต่ละโรงเรียน จะจัดตั้งชมรมรักการอ่านขึ้นมามีสมาชิกในชมรมกว่า 100 คน และมีการบันทึกวัดผลจากการเข้าชมรมผ่านคู่มือบันทึกรักการอ่าน เพื่อเข้าคัดเลือกโรงเรียน 10 แห่ง ที่ประสบผลสำเร็จในช่วงสุดท้ายของโครงการ

และการส่งมอบหนังสือ 3 จังหวัดในครั้งนี้ ประกอบด้วย โรงเรียนบางคูวัด จ.ปทุมธานี, โรงเรียนวัดจุฬามณี จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนสาธิตชุมชนฯ สมเด็จย่า จ.ชียงใหม่

“อดิศักดิ์ เทพอาสน์” ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นผู้ส่งมอบหนังสือในโครงการ ที่โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) จ.พระนครศรีอยุธยา และกล่าวถึงโครงการนี้ว่า เรามีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้กับโครงการดีๆ แบบนี้ สำหรับเด็กๆ ทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าการอ่านมีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเพื่อสอบ อ่านเพื่อบันเทิง หรืออ่านเพื่อความรู้ การอ่านหนังสือจะเป็นเครื่องมือที่พัฒนาต่อไปในอนาคต

และการอ่านที่จะประสบความสำเร็จสูงสุด คือ การที่ทุกคนนำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ จำไว้นะว่า การเปิดหนังสือ เท่ากับเปิดโลกกว้าง ให้กับตัวเรา

นอกจากนี้ โรงเรียนวัดจุฬามณี ยังถือเป็น 1 ใน 18 โรงเรียนที่อยู่ใน โครงการ “Partnership School” (โรงเรียนร่วมพัฒนา) ที่ “บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)” เป็นผู้ดูแล โดยมีบทบาทหลักคือ เป็นผู้นำในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนด้วยการเข้าร่วมเป็นคณะที่ปรึกษา หรือ กรรมการบริหารการศึกษาของโรงเรียน การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมในการพัฒนาโรงเรียน รวมไปถึงพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน และสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนตามความเหมาะสม เพื่อมุ่งเน้นแนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และปลูกฝังคุณธรรม เพื่อให้น้อง ๆ เยาวชนเป็นคนดีของสังคมต่อไป