“สุวิทย์” ชูลงทุนด้านองค์ความรู้ ดัน BCG Model ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ในงาน 2020 ปีแห่งการลงทุน : ทางออกประเทศไทย ที่จัดขึ้นโดยบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระบุถึง 3 เรื่องหลักคือ 1) ความท้าทายในระยะเปลี่ยนผ่าน 2) เหลียวหลังแลหน้า :โมเดลขับเคลื่อนประเทศ และ 3) BCG Model โมเดลเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

โดยในช่วง 10 ปีนับจากนี้ การลงทุนหลักๆ จะไม่ใช่เฉพาะแค่อุตสาหกรรมเท่านั้น ต้องลงทุนในแง่ของ ”องค์ความรู้” เพื่อไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น และต้องลงทุนในเชิง ”คุณภาพ” มากกว่า “ปริมาณ” และ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้าม 3 กับดักของประเทศคือ 1) รายได้ 2) ความเหลื่อมล้ำ และ 3) ความสมดุล

ดร.สุวิทย์ยังกล่าวถึง New chapter investment นั้นจะต้องนำ BCG Model เข้ามาใช้ ถือเป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศให้ยั่งยืน เพราะเป็นการนำจุดแข็งของประเทศมาใช้คือ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร สุขภาพและการแพทย์ พลาสติกชีวภาพ เคมีชีวภาพ และการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งทั้งหมดคิดเป็นมูลค่าถึง 3.3 ล้านล้านบาท หรือ 21% ของ GDP และในอนาคตคาดการณ์ว่า ภายใน 5 ปี จะขยับเพิ่มเป็น 4.4 ล้ายล้านบาท หรือคิดเป็น 24% ของ GDP และเกิดการจ้างงานทั้ง 4 เซคเตอร์นี้ถึง 20 ล้านคน

“ถือเป็นการลงทุนที่ใช้จุดแข็งจากภายในของประเทศ เพื่อให้เกิดการลงทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มจาก 4 อุตสาหกรรมที่นอกเหนือจาก 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกัน เช่น BOI กระทรวงที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ