คริมสันฯ เปิดโผ 5 คณะมาแรงจากมหา’ลัยระดับโลก รับกระแส Metaverse

“คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น” เปิดโผคณะสาย tech ของมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก รับกระแส Metaverse ความต้องการบุคลากรด้าน AR, VR และเทคโนโลยีทั่วโลกโตแรงต่อเนื่อง

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวอรนุช โรจน์สุวณิชกร ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ที่ปรึกษาด้านการเตรียมความพร้อมและสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (admissions consulting) เปิดเผยว่า หลังกระแส Metaverse ได้รับการพูดถึงเป็นวงกว้างทำให้บริษัทสายเทคโนโลยี (tech company) และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ประกาศวางแผนการดำเนินงานให้สอดรับกับกระแสแห่งอนาคต

ตลาดแรงงานจึงต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) หรือ AR และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือ VR เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถใช้ใน Metaverse ได้ ดังนั้น การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยจึงมีแนวโน้มปรับตัวตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

“สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรมีการปรับและพัฒนาหลักสูตรหรือรายวิชาด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับความก้าวหน้าและการพัฒนานวัตกรรมต่างตามกระแสโลก เช่น Metaverse ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนก้าวสู่การเป็น global talent มีโอกาสได้ร่วมงานกับเทคคอมพะนีชื่อดัง และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลกที่กำลังต้องการบุคลากรกลุ่มนี้ ทั้งยังเป็นการขับเคลื่อน technology ecosystem ของโลกให้ก้าวล้ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต”

คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น ประเทศไทย คาดการณ์สาขาวิชาที่มีแนวโน้มได้รับความสนใจจากผู้ที่ต้องการศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกาและสหราชอาณาจักรมากที่สุด 5 สาขาวิชา ได้แก่

1.ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (software engineering) ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโค้ดระดับสูงเพื่อพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน

2.ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data science) ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลและคิดค้นโซลูชันที่สามารถช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาธุรกิจได้

3.ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (cybersecurity) เน้นป้องกันการคุกคามระบบซอฟต์แวร์ เครือข่ายหรือศูนย์ข้อมูลตามองค์กรต่าง ๆ ซึ่งสถาบันชั้นนำระดับโลกที่โดดเด่นในสาขาเหล่านี้ อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology : MIT), มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University), Stanford University (มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด) และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ (University of California, Berkeley)

4.ด้านออกแบบเกม (game design) ศึกษาการใช้ภาษาโปรแกรม ซอฟต์แวร์ และโปรแกรม 3D Modeling โดยมีสถาบันระดับโลกที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ เช่น มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย (University of Southern California : USC), มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (New York University) และสถาบันวูสเตอร์ โพลีเทคนิค (Worcester Polytechnic Institute)

5.ด้านแอนิเมชัน (animation) เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการวาด ออกแบบตัวละคร เล่าเรื่อง และสามารถออกแบบภาพ 2D และ 3D ได้ ซึ่งจะเปิดสอนในสถาบันชั้นนำอย่าง สถาบันศิลปะแคลิฟอร์เนีย (California Institute of the Arts : CalArts) และมหาวิทยาลัยบอร์นมัท (Bournemouth University)

นางสาวอรนุช กล่าวอีกว่า นักเรียนหรือผู้ปกครองที่มีความสนใจให้บุตรหลานเข้าศึกษาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีในสถาบันชั้นนำระดับโลก จะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติสอดคล้องกับสาขาวิชาและสถาบันการศึกษาที่สนใจ ทั้งผลการศึกษา การทดสอบวัดระดับภาษา การเข้าร่วมกิจกรรม การเขียนเรียงความ (statement of purpose)

ไปจนถึงการเขียนนำเสนอประวัติเพื่อประกอบการพิจารณาการคัดเลือก ซึ่งอาจต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่สำเร็จการศึกษาในสถาบันชั้นนำต่าง ๆ ในการให้คำแนะนำ พัฒนาทักษะ และวางแผนเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงเป้าหมายทางการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น

“คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการเตรียมความพร้อมสมัครมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอย่าง มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (University of Oxford), มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) และกลุ่มไอวี่ ลีก (Ivy League) จึงได้พัฒนา Crimson App แพลตฟอร์มด้านการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี AI matching ผสานการทำงานระหว่างฐานข้อมูล และอัลกอริทึ่ม เข้ามาช่วยจับคู่ระหว่างนักเรียนกับที่ปรึกษา เมนเทอร์ หรือติวเตอร์ ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกกว่า 3,000 คน


เพื่อเป็นโค้ชพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับโลก โดยจะอิงข้อมูลเชิงจิตวิทยา (psychometric) อาทิ บุคลิกภาพ ประสบการณ์ ความสนใจ ตลอดจนวัฒนธรรมของนักเรียน เข้ามาช่วยประกอบการวิเคราะห์ก่อนจับคู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และสร้างโอกาสความสำเร็จให้มากที่สุด”