ออมสิน ประกาศรับสมัครคนนอก ทำหน้าที่รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ออมสิน

ออมสิน ออกประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ทำหน้าที่รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ตั้งแต่ 9,400-15,000 บาท

วันที่ 2 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่รัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.นี้เป็นต้นไป โดยการลงทะเบียนมีหลายรูปแบบ รวมถึงการลงผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐนั้น ล่าสุด ธนาคารออมสินได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กำหนดระยะเวลาจ้าง 5 ก.ย.-5 ธ.ค. 2565

โดยคุณสมบัติ มีดังนี้

1.สัญชาติไทย

2..วุฒิการศึกษาทุกสาชาวิชา (สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี)

  • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป อัตราจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราจ้างเหมาเดือนละ 11,500 บาท
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราจ้างเหมาเดือนละ 9,400 บาท

3.มีภูมิลำเนา/ที่พักอาศัย ในพื้นที่ปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน

4.อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่ปิดแจ้งความประสงค์)

5.มีทักษะการสื่อสารและการใช้คอมพิวเตอร์

6.ต้องได้รับวัคซีน อย่างน้อย 2 เข็ม พร้อมแสดงเอกสารรับรอง

7.หากมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

Advertisement

ทั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่รับลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง แนะนำขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ จัดเก็บเอกสาร และจัดทำรายงานสรุปผลการลงทะเบียน โดยปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์