สคร.คาดปี’65 รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน 95% ส่งรายได้เกินเป้า 700 ล้าน

เบิกจ่ายงบปี’66

สคร.เผยปี’65 รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน 95% ชี้เดือน ส.ค.เบิกจ่ายไปแล้วกว่า 2.36 แสนล้านบาท ด้านการส่งรายได้เข้ารัฐคาดเกินเป้า 700 ล้านบาท

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2565 นี้ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอยู่ที่ 2.43 แสนล้านบาท โดย สคร.มีเป้าหมายว่าจะต้องทำให้ได้ 95% ของกรอบวงเงินดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้แล้ว 2.36 แสนล้านบาท

สำหรับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มีทั้งรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีงบประมาณ คือเริ่ม 1 ตุลาคม สิ้นสุด 30 กันยายนของปีถัดไป และที่ใช้ปีปฏิทิน คือเริ่ม 1 มกราคม สิ้นสุด 31 ธันวาคม ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีงบประมาณได้สิ้นสุดปีบัญชีไปแล้ว เมื่อ 30 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมาย มีเพียงองค์การเภสัชกรรม, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT, และการรถไฟแห่งประเทศไทย เท่านั้น ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ส่วนรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีปฏิทิน คาดว่าจะมีการเร่งการเบิกจ่ายในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 นี้

“ปัญหาหนึ่งของการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ล่าช้าคือ การที่ผู้แพ้การประมูลงานของรัฐวิสาหกิจ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ เพื่อขอความเป็นธรรม ซึ่งหลายครั้งเป็นการยื่นอุทธรณ์ที่ไม่มีเหตุผล ทำให้กระบวนการเริ่มการลงทุนในโครงการนั้น ๆ ต้องล่าช้าออกไป ซึ่งปัญหานี้กรมบัญชีกลางได้เตรียมแก้ไขแล้ว โดยผู้ที่จะยื่นอุทธรณ์จะต้องมีการวางเงินประกัน หากแพ้การอุทธรณ์จะถูกริบเงินวางประกัน เป็นต้น”

ขณะที่การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ ในปีงบประมาณ 2565 นั้น มีเป้าหมายว่ารัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้รวม 1.42 แสนล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำได้เกินกว่าเป้าหมายประมาณ 600-700 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา ขณะที่เป้าหมายการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 2566 นี้ ประมาณ 1.4 แสนล้านบาท

Advertisment