ผู้ประกันตน ม.33 แห่จองกู้ ธอส. เต็มวงเงิน 30,000 ล้านบาท

ผู้ประกันตน ม.33 แห่จองกู้ ธอส. เต็มวงเงิน 30,000 ล้านบาท
แฟ้มภาพ

ธอส.เผยผู้ประกันตน ม.33 แห่รับรหัสเกินวงเงิน 30,000 ล้านบาท โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน รับอัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี 5 ปีแรก

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ ธอส.และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น

รวมถึงเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับ ธอส. ใน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ประกันตน” วงเงินให้กู้สูงสุดตามจำนวนเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 2 ล้านบาท/หลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1-5 ปี เท่ากับ 1.99% ต่อปี โดยขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรับรหัสผ่าน GHB Buddy ใน Line Application นั้น

               

ล่าสุด ณ เวลา 11.30 น. ของวันที่ 21 ธันวาคม 2565 หรือภายในระยะเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมงหลังเริ่มเปิดให้รับรหัส ปรากฏว่ามีจำนวนผู้ประกันตนกดรับรหัสแล้วกว่า 15,000 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อเกินกว่ากรอบวงเงินโครงการ 30,000 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว

สะท้อนถึงความสำเร็จของการดำเนินโครงการดังกล่าวที่ ธอส.และ สปส. ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินงวดที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม อย่างไรก็ตาม ธอส.ยังคงเปิดให้ผู้ประกันตนที่สนใจสามารถขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้ต่อไป

ธอส.
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

เนื่องจากธนาคารจะปิดโครงการเมื่อมีลูกค้าได้รับ “อนุมัติ” สินเชื่อเต็มกรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาทแล้ว โดยปัจจุบันมีผู้ประกันตนมายื่นกู้กับ ธอส.แล้ว 88 รายด้วยกัน

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่รับรหัสเรียบร้อยแล้วสามารถนำรหัสดังกล่าว พร้อมหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 (ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม) และเอกสารส่วนตัว/เอกสารแสดงรายได้/และเอกสารแสดงหลักประกัน (ที่อยู่อาศัยที่จดจำนองกับธนาคาร) มายื่นกู้กับ ธอส.ที่สาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้ (21 ธันวาคม 2565) เป็นต้นไป

ซึ่งผู้ที่ขอรับรหัสจะได้รับการแจ้งเตือนวันที่ให้ติดต่อยื่นกู้ทาง GHB Buddy หรือตรวจสอบลำดับการยื่นกู้ได้ที่ www.ghbank.co.th และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.สายด่วน 1506

หรือ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th