เปิดสถิติปี 2565 ธนาคารไหน ระบบออนไลน์ล่มนานสุด-ล่มบ่อยสุด

มือถือ ออนไลน์ อินเตอร์เน็ต
Photo by Vladimir Mun on Unsplash

แบงก์ชาติ เปิดสถิติระบบธนาคารล่ม ประจำปี 2565 ทีทีบี ระบบล่มนานสุด-บ่อยสุด กสิกรไทย ล่มน้อยที่สุด สถิติทั้งปีระบบล่มไม่ถึง 1 ชั่วโมง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยรายงานข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องกระทบต่อการให้บริการสำคัญของธนาคารพาณิชย์ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565-ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ซึ่งเป็นการรายงานระบบขัดข้องจาก 4 ช่องทางบริการของ 20 ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

สำหรับธนาคารที่ถูกรายงานว่า ระบบขัดข้องมากที่สุด คือ ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb) ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา มีการปรับโฉมโมบายแบงกิ้งใหม่ มีสถิติระบบโมบายแบงกิ้ง (Mobile Banking) ล่มมากถึง 22 ครั้ง ระยะเวลาระบบล่มนานที่สุดถึง 87 ชั่วโมง

ขณะที่ธนาคารที่มีสถิติระบบล่มน้อยที่สุด คือ ธนาคารกสิกรไทย (KBank) ซึ่งมีการรายงานสถิติระบบโมบายแบงกิ้ง โดยระบบล่มเพียง 1 ครั้ง ระยะเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมง


ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับการรายงานสถิติ เมื่อปี 2564 พบว่า หลายธนาคารมีสถิติที่ดีขึ้น อาทิ ธนาคารกรุงเทพ เดิมมีสถิติระบบล่มท้ังทางโมบายแบงกิ้ง อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง และตู้บริการอัตโนมัติ แต่ในปี 2565 มีสถิติระบบล่มเฉพาะระบบโมบายแบงกิ้ง และมีจำนวนครั้งที่ระบบล่มลดลง และธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีสถิติจำนวนครั้งที่ระบบล่มน้อยลง