PQS ขายไอพีโอเกลี้ยง 170 ล้านหุ้น พร้อมเทรดกระดาน SET 15 ก.พ.นี้

บมจ. พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช

บมจ.พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช หรือ PQS นักลงทุนกวาดซื้อไอพีโอ 170 ล้านหุ้นเกลี้ยง กำหนดราคาไอพีโอที่ 6.00 บาท เตรียมเปิดเทรดกระดาน SET 15 ก.พ. 2566 ระดมทุนเพิ่มความแข็งแกร่งด้านฐานเงินทุน ศักยภาพแข่งขัน และขยายลงทุนใหม่ ๆ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีรฉัตร ศิลปสนธยานนท์ ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังกว่า 20 ปี เปิดเผยว่า หลังจากเปิดขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 170 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 6.00 บาท ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยหุ้น PQS ได้รับความสนใจจากนักลงทุนซื้อหุ้นจำนวนมาก เนื่องจากมั่นใจในพื้นฐานของบริษัทที่มีศักยภาพการเติบโตสูง สอดคล้องกับกระแสความสนใจหุ้นของ PQS ภายหลังนำเสนอข้อมูล (Roadshow) ให้กับนักลงทุนใน จ.ขอนแก่น และในกรุงเทพมหานคร ได้รับการตอบรับดี

นายธีรฉัตร ศิลปสนธยานนท์ ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
นายธีรฉัตร ศิลปสนธยานนท์ ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

ทั้งนี้ ราคาไอพีโอ ที่ 6.00 บาท ถือเป็นการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดย PQS เปิดเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 170 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 25.37% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

นายสมยศ ชาญจึงถาวร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตในอนาคต และการระดมทุนในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดความสำเร็จของ PQS ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กร มุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตส่งออกแป้งมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลังดัดแปร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องในระดับชั้นนำของอาเซียน

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS กล่าวว่า PQS ดำเนินธุรกิจผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเชี่ยวชาญกว่า 20 ปี มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตและจำหน่าย 2 ประเภทหลัก

ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง (Tapioca) เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหัวมันสำปะหลัง และ 2.การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดยงวด 9 เดือนแรกในปี 2565 มีสัดส่วนการผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง และการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในสัดส่วน 98.53% และ 1.47% ตามลำดับ

หลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว PQS จะมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง พร้อมเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และการขยายการลงทุนใหม่ ๆ ขณะที่เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ PQS จะใช้สำหรับ 1.ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังในจังหวัดใหม่เพิ่มเติม 1 แห่ง เพื่อขยายกำลังการผลิต 2.ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สเพิ่มเติม 3.ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ 4.เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และคาดว่าเมื่อโรงงานแป้งมันสำปะหลังสร้างแล้วเสร็จ จะส่งผลบวกต่อการเติบโตของรายได้รวมเพิ่มขึ้นในอนาคต

โดยการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับแผนเติบโตของบริษัทในอนาคต ทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทเข้าสู่มาตรฐานสากล เพิ่มความน่าเชื่อถือในด้านภาพลักษณ์ รวมทั้งการยอมรับจากลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ


นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน PQS เปิดเผยว่า ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานร่วมกับ PQS ได้เล็งเห็นถึงความทุ่มเทของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรทุกคนที่ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความโปร่งใสมีความเป็นมืออาชีพ และมีประสบการณ์ธุรกิจนี้อย่างยาวนาน ซึ่งถือเป็นจุดเด่นสำคัญในการนำพาบริษัทให้เติบโต มีผลการดำเนินงานที่ก้าวกระโดด และ PQS กำลังจะเป็นหุ้นน้องใหม่ในธุรกิจผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่อไป ขณะที่เงินระดมทุน จะนำไปขยายศักยภาพการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด
นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด