ยุบสภา! กฎหมายการเงินร่วงยกแผง ภาษีหุ้นมวยล้ม-ปฏิรูปตลาดทุนแท้ง

รัฐสภา
(แฟ้มภาพ)

คลังเผยกฎหมายด้านการเงินส่อแท้งระนาว ตามกฎหมายเก็บ “ภาษีขายหุ้น” ชี้รัฐบาลยุบสภา มี.ค.ต้องรอ ครม.ใหม่มายืนยันร่าง เผยกฎหมายปฏิรูปตลาดทุนสู่ดิจิทัล-ปรับแนวทางกำกับสินทรัพย์ดิจิทัลรวม 4 ฉบับไปไม่ถึงไหน ด้าน พ.ร.บ.ประกันชีวิตต้องเริ่มใหม่

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า นอกจากการเก็บภาษีขายหุ้นจะไม่เกิดขึ้น เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ไม่ผลักดันต่อ เพราะใกล้จะยุบสภาเลือกตั้งใหม่แล้วนั้น ยังมีกฎหมายของกระทรวงการคลังอีกหลายตัวที่จะต้องตกไป เมื่อรัฐบาลยุบสภา ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือน มี.ค.นี้

“กฎหมายหลายฉบับ แม้ว่าจะผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้ว แต่ก็ยังมีขั้นตอนที่ต้องพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอีก ซึ่งต้องใช้เวลานาน และช่วงนี้สภาก็ล่มตลอด ดังนั้น กฎหมายก็คงตกไป ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่มายืนยันว่าจะเสนอร่างเดิมต่อไป หรือจะดึงกลับมารื้อใหม่ทั้งหมด” แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ดี มีในส่วนกฎหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีระหว่างประเทศของกรมสรรพากร ที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง จะเสนอออกเป็นพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แทนการเสนอเป็น พ.ร.บ. ก่อนที่จะมีการยุบสภา เพื่อให้กฎหมายบังคับใช้ได้ทันปีนี้ เพราะไม่เช่นนั้นประเทศไทยจะถูกแบล็กลิสต์

“จริง ๆ กฎหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลของกรมสรรพากร ผ่าน ครม.ไปแล้ว และผ่านสภาวาระแรก มีการพิจารณาร่างกฎหมายในชั้นกรรมาธิการแล้ว แต่ยังไม่ได้เข้าวาระ 2 วาระ 3 ซึ่งก็คงไม่ทัน แต่เรื่องนี้ถ้าไม่ออก พ.ร.ก.ก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เพราะตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เราต้องเริ่มส่งข้อมูลในปีนี้” แหล่งข่าวกล่าว

Advertisment

ร่างกฎหมาย

โดยกฎหมายที่จะตกไป อย่างเช่น กฎหมาย 4 ฉบับของตลาดทุน คือ 1.ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. .. 2.ร่าง พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ …) พ.ศ. … 3.ร่าง พ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่ …) พ.ศ. … และ 4.ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 พ.ศ. .. ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปเมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา

ซึ่งร่างกฎหมายทั้ง 4 ฉบับดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมการมุ่งสู่ตลาดทุนดิจิทัลในการดำเนินการของภาคตลาดทุน โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งระบบ ทำให้ผู้ลงทุนและกิจการเข้าถึงตลาดทุนได้สะดวก มีทางเลือกในการใช้บริการที่หลากหลายเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์

“ถ้ารัฐบาลยุบสภา กฎหมายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ 4 ฉบับนี้ ก็คงตกไป ต้องรอรัฐบาลใหม่มาเสนออีกที” แหล่งข่าวกล่าว

Advertisment

ขณะที่นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวกับ “ประชาชาชาติธุรกิจ” ว่า คาดว่าร่าง พ.ร.บ.ประกันชีวิต กลุ่มที่ 2 (ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต) และกลุ่มที่ 3 (ส่งเสริมการควบโอนกิจการ/ความรับผิดของกรรมการช่วง 1 ปีก่อนบริษัทถูกปิดจะถือว่าขาดคุณสมบัติ) คงพิจารณาไม่ทัน เพราะรัฐบาลใกล้ยุบสภาแล้ว แม้ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะเดินมาถึงขั้นการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรแล้ว แต่เนื่องจากสภาล่มบ่อย ทำให้ยังไม่คืบหน้า

โดยหากกฎหมายตกไป ต้องรอรัฐบาลใหม่ ซึ่งรัฐบาลจะมีหนังสือสอบถามมายังสำนักงาน คปภ.อีกครั้ง ว่ายังคงยืนยันร่าง พ.ร.บ.ประกันชีวิตฉบับเดิมหรือไม่ ถ้าหากยืนยัน จะให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอีกครั้ง ว่ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ จากนั้นก็สามารถตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกัน 2 สภาได้

“หลังจากนั้นคณะกรรมาธิการจะพิจารณากฎหมายแต่ละมาตรา และถ้าผ่านสภาแรกแล้ว ก็ไปสภาบน พอผ่านครบทั้ง 2 สภาก็จะออกมาเป็นกฎหมายได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่จะบังคับใช้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมาธิการ ถ้าอยากสนับสนุนกฎหมาย ก็คาดว่ากระบวนการทำงานน่าจะจบภายใน 1 ปี” นายอดิศรกล่าว