ตลาดคริปโตคึกคัก วอลุ่มเทรด-บัญชีพุ่งสูงขึ้นในเดือนก.พ.

คริปโต บิตคอยน์
(Photo by Justin TALLIS / AFP)

ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลคึกคัก  จำนวนบัญชีซื้อขายเดือนก.พ.เพิ่มขึ้น 1.67 แสนบัญชี  และมีมูลค่าซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2.9 หมื่นล้านบาทสูงสุดในช่วงต้นปีนี้ ขณะที่ผลตอบแทนยังเป็นบวกและมีความผันผวนลดลง

วันที่ 11 มีนาคม 2566  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานข้อมูลภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลรายสัปดาห์ พบว่า ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกมีมูลค่าตามมาร์เก็ตแคปประมาณ 1.03 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 3.74% โดยประมาณ 42.2% มาจากบิตคอยน์และมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุดที่ 3.42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 24.5% (ที่มา : coinmarketcap.com ณ วันที่ 6 มี.ค.66)

ในปี 2566 ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลเริ่มให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น โดย Bitcoin  ยังมีผลตอบแทนเป็นบวกสูงสุดที่ 34.49% ตามด้วย Ethereum ผลตอบแทนอยู่ที่ 29.35%  ตามด้วย Binance Coin (BNB) ผลตอบแทน 17.05% ส่วน KUB ผลตอบแทนอยู่ที่ 5.68%

ขณะที่สินทรัพย์ที่พลิกกลับมาติดลบได้แก่ Coal ติดลบ -53.76% (ที่มา : bloomberg , yahoofinance.com และ investing.con ณ วันที่ 6 มี.ค.66)

ทั้งนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา(28 ก.พ.- 6 มี.ค.66) สินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนลดลง โดยสินทรัพย์ที่ซื้อขายผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย 3 อันดับแรก ได้แก่ Tether , Bitcoin และ Optimism

โดยในเดือน ก.พ. 66 มีจำนวนบัญชีซื้อขายที่ active ผ่านศูนย์ซื้อขายฯ อยู่ที่ 1.67 แสนบัญชีเพิ่มขึ้น 37% จากเดือน ม.ค. 66 โดยบัญชีประเภทบุคคลธรรมดาในประเทศเพิ่มขึ้นมากที่สุด

ขณะที่ในเดือน ก.พ. 66 มูลค่าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ที่ประมาณ 2.9 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% จากเดือน ม.ค. 66 ซึ่งบุคคลธรรมดาในประเทศมีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุด

ในเดือน ม.ค. 66 จำนวนบัญชีซื้อขายที่ active อยู่ที่ 1.22 แสนบัญชี คิดเป็น 5.34%  เมื่อเทียบกับจำนวนบัญชีทั้งหมด รวมถึงมูลค่าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยอยู่ในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาสินทรัพย์ดิจิทัล และมีสัดส่วนประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับการซื้อขายหุ้นในเดือน มี.ค. 66