สมาคมแบงก์รัฐ เลือก “วิทัย รัตนากร” เป็นประธานสมาคมคนต่อไป

วิทัย รัตนากร

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เลือก “วิทัย รัตนากร” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานสมาคมคนต่อไป แทน “ฉัตรชัย” ที่จะครบวาระ 20 เม.ย.นี้

วันที่ 3 เมษายน 2566 รายงานจากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2566 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA)

โดยมี นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานการประชุม

               

ซึ่งได้มีการเลือก นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐคนต่อไป หลังจากนายฉัตรชัยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว (วาระที่ 2) ในวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยนายฉัตรชัยได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐคนใหม่ด้วย