“FWD” โกยเบี้ยรวมปี’60 แตะ 2.3 หมื่นล้าน โต 13% “ยูนิตลิงค์เด่น” เบี้ยปีแรกทะลุพันล้าน

นางสาวปรมาศิริ มโนลม้าย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต (FWD) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมที่ 23,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นเบี้ยประกันรับรายใหม่จำนวน 7,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% โดยสัดส่วนเบี้ยประกันรับรายใหม่มาจากช่องทางการขายผ่านธนาคาร 59% ช่องทางการขายทางเลือกอื่น 26% และช่องทางการขายผ่านตัวแทนอีก 15% โดยแบบประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ยังเป็นแบบประกันที่ขายดีทั้งในช่องทางการขายผ่านธนาคารและช่องทางขายผ่านตัวแทน โดยสามารถมีเบี้ยประกันรับปีแรกที่ 1,071 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129%

นางสาวปรมาศิริกล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ โดยช่องทางการขายผ่านตัวแทน บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างตัวแทนคุณภาพ โดยบริษัทฯสามารถผลิตตัวแทนสำหรับขายแบบประกันยูนิตลิงค์ในช่องทางการขายผ่านตัวแทนได้ 230 คนภายใน 1 ปี ด้านช่องทางการขายผ่านธนาคาร ในปีทีผ่านมา บริษัทได้มีการต่อสัญญาการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารทีเอ็มบี เป็นเวลา 15 ปี และร่วมพัฒนาแบบประกันให้เหมาะสมกับลูกค้าของทีเอ็มบี สำหรับช่องทางการขายทางเลือกอื่นๆ มีการเติบโตสูงถึง 101%

ด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจภายใน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป็นหลักเช่นเดิม ด้วยกลยุทธ์หลัก ได้แก่

1. การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ทั้งในด้านการบริการ การให้คำแนะนำ และการติดต่อบริษัท โดยนำดิจิตอลแพลตฟอร์มเข้ามาใช้ ในการพิจารณาความสนใจส่วนบุคคลของลูกค้า และช่องทางการสื่อสาร เพื่อสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจลูกค้ามากที่สุด

Advertisment

2. มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ ที่ผสมผสานนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

3. พัฒนาฝ่ายขายและช่องทางจัดจำหน่ายให้มีคุณภาพสูงสุด ทั้งในด้านการติดต่อกับลูกค้า และการสร้างทีมงานฝ่ายขายให้เป็นระดับมืออาชีพ รวมทั้งมีโปรแกรมฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน

4. การสร้างบุคลากรให้มีคุณค่า ด้วยโครงสร้างทางวัฒนธรรมองค์กรในแบบเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่าของแบรนด์

“จากกลยุทธ์หลักนี้ บริษัทฯคาดการณ์ว่าจะมีลูกค้าเพิ่มเป็น 1.6 ล้านคน จากปัจจุบันมีอยู่ 800,000 ราย และคาดว่าเบี้ยประกันรับปีแรกจะมีการเติบโตตามแผนงานที่วางเป้าหมายไว้” นางปรมาศิริกล่าว

Advertisment

นายบ๊อบ เวาเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่สายงานช่องทางจัดจำหน่าย เปิดเผยว่า ในปี 2560 บริษัทฯได้มีการนำสินทรัพย์การลงทุนทั้งหมดกลับมาบริหารงานเอง จากเดิมที่บริษัทฯว่าจ้างผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งทีมงานฝ่ายการลงทุนของบริษัทฯสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างดี โดยเลือกลงทุนในประเทศไทยเป็นหลักและเน้นผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯและลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่ดี โดยปัจจุบันมูลค่าสินทรัพย์การลงทุนเติบโตอย่างรวดเร็ว ภายใน 5 ปี มีมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน 102,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตที่รวดเร็วมาก

นายอภิรักษ์ จิตรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการ กล่าวว่า ในปี 2560 บริษัทฯได้มีการเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์หลักที่ใช้ในการดำเนินการ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯสามารถพิจารณาสินไหมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาการให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้า ส่งผลให้บริษัทฯได้รับรางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) ประเภทดีเด่น ติดต่อกัน 2 ปีต่อเนื่อง

สำหรับในปีนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในการสร้างความแตกต่างจากบริษัทประกันอื่นๆ ด้วยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในแบบ “FWD Way”