ทรูมันนี่ ขายหุ้นกู้ลอตใหม่ เปิดจองซื้อ 12-14 ก.ย. ดอกเบี้ย 5.95% ต่อปี

ลิซ่า LISA BLACKPINK truemoney wallet

ทรูมันนี่ ขายหุ้นกู้ลอตใหม่ 1 รุ่น อายุ 2 ปี เปิดจองซื้อ 12-14 ก.ย.66 จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 5.95% ต่อปี นำเงินชำระคืนหนี้-บริหารสภาพคล่อง-ขยายธุรกิจ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า พบว่าเมื่อวันที่ 24 ก.ค.2566 ทางบริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (true money) บริษัทในกลุ่มซีพี ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

ได้ยื่นไฟลิ่งเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยจะเป็นหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

               
  • มีแผนจะออกขายหุ้นกู้ 1 รุ่น อายุ 2 ปี
  • จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 5.95% ต่อปี ทุก ๆ 3 เดือน
  • เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
  • เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2566
  • ครบกำหนดไถ่ถอน 15 ก.ย.2568
  • ยังไม่ประกาศมูลค่าการเสนอขาย
  • เป็นหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ระดับความเสี่ยง 8)

โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เบื้องต้นรายงานว่า มีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ TMN23NA และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริหารสภาพคล่อง และลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด