บริษัทใหญ่ในตลาดหุ้นไทย อัพค่าตัว “บอร์ด” OR แรงเว่อร์

เงินบาท หุ้นไทย

บริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นไทย อัพค่าตัว เงินรายเดือน-รายไตรมาส “ประธานกรรมการ-บอร์ดบริษัท” GULF เพิ่มขึ้น 10% BTS ปรับเพิ่ม 5-6% OR แรงเว่อร์ เพิ่มค่าตอบแทน 20-93% CRC ขยับค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 31%

วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อมูลรายงานมติการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบรรดาบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย (SET) มีการแจ้งมติอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัทหลายแห่งเมื่อเทียบจากปี 2565 ดังนี้

GULF เพิ่มค่าตอบแทน 10%

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF มีมติอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทน 1.ประธานกรรมการ จาก 120,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 10% เป็น 132,000 บาทต่อเดือน 2.กรรมการบริษัท จาก 78,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 10.25% เป็น 86,000 บาทต่อเดือน

               

3.ประธานกรรมการตรวจสอบ จาก 30,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 10% เป็น 33,000 บาทต่อเดือน และ 4.ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง จาก 20,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 10% เป็น 22,000 บาทต่อเดือน

BTS อัพค่าตัวบอร์ด 5-6%

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS มีมติอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทน 1.ประธานกรรมการ จาก 80,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 5% เป็น 84,000 บาทต่อเดือน

2.ประธานกรรมการตรวจสอบ จาก 67,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6% เป็น 71,000 บาทต่อเดือน 3.กรรมการบริษัท จาก 40,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 5% เป็น 42,000 บาทต่อเดือน

OR แรงเว่อร์ เพิ่มค่าตอบแทน 20-93%

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR มีมติอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทน 1.ประธานกรรมการ จาก 31,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 93.5% เป็น 60,000 บาทต่อเดือน 2.ประธานกรรมการตรวจสอบ จาก 50,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 42.5% เป็น 71,250 บาทต่อเดือน

3.กรรมการตรวจสอบ จาก 40,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 50% เป็น 60,000 บาทต่อเดือน 4.กรรมการบริษัท จาก 25,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 20% เป็น 30,000 บาทต่อเดือน

CRC เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 31%

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC มีมติอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนประจำแบบรายไตรมาส 1.ประธานกรรมการ จาก 225,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 6.7% เป็น 240,000 บาท และเพิ่มเบี้ยประชุมเป็น 88,000 บาทต่อคนต่อครั้งจากเดิม 85,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ จาก 133,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 5.26% เป็น 140,000 บาท

และเพิ่มเบี้ยประชุมเป็น 70,000 บาทต่อคนต่อครั้งจากเดิม 65,000 บาท 3.กรรมการตรวจสอบ จาก 103,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 31% เป็น 135,000 บาท และเพิ่มเบี้ยประชุมเป็น 55,000 บาทต่อคนต่อครั้งจากเดิม 50,000 บาท

4.กรรมการบริษัท จาก 85,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 5.9% เป็น 90,000 บาทต่อเดือน และเพิ่มเบี้ยประชุมเป็น 45,000 บาทต่อคนต่อครั้งจากเดิม 42,000 บาท