หุ้นกู้ออกใหม่เดือน ต.ค. จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 7.50%

เปิดรายชื่อหุ้นกู้ชุดใหม่ เตรียมเสนอขายช่วงเดือนตุลาคม 2566 ให้นักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน จ่ายดอกเบี้ยสูงสุดถึง 7.50%

วันที่ 27 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผ่านมาแล้ว 3 ไตรมาสสำหรับปี 2566 ซึ่งตั้งแต่ต้นปียังเห็นได้ว่าหลายบริษัทยังมีการเสนอขายหุ้นกู้ออกมาเรื่อย ๆ ในทุก ๆ เดือน เพราะทุกธุรกิจยังคงต้องการใช้เงินระดมทุนในการบริหารและทำธุรกิจต่อไป แม้ว่าอาจจะมีบางบริษัทที่มีการเลื่อนการขายหุ้นกู้ออกไปบ้าง

แต่สำหรับเดือน ต.ค.นี้ซึ่งเป็นเดือนแรกของไตรมาสสุดท้ายหรือไตรมาส 4 ก็ยังมีหลายบริษัทเสนอขายหุ้นกู้ต่อเนื่องทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวมรวบหุ้นกู้ที่เตรียมเสนอขายให้นักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ตามข้อมูลที่เผยแพร่จาก “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ดังนี้

               

ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไป ซึ่งได้แก่

 1. ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (SCC23NA) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ (“ผู้ถือหุ้นกู้ SCC23NA“)
 2. ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น (“ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน”)
 3. ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาเสนอขาย สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC23NA วันที่ 2-6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน : วันที่ 25-27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป วันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A+(tha)” ส่วนหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A+(tha)”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้

บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM)

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
 • ชุดที่ 2 รอประกาศอายุ และอัตราดอกเบี้ย
 • ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A-” ส่วนหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A-”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน เพื่อชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ที่ครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A)

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ย 6.70% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 6.85% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ 2 ปี 10 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

หลักประกันคือ สิทธิในบัญชีเงินฝากซึ่งจะได้จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราส่วน 1 : 1 ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ขายได้ทั้งหมดในวันออกหุ้นกู้ และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเงินฝากไว้ในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจไปใช้ชำระหนี้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน ผู้ออกหุ้นกู้จะนำทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1(ข) ของข้อกำหนดสิทธิมาจดจำนองทดแทน

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26-27 และ 30-31 ตุลาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “B+” ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้ 1.เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ A241A และ A241B 2.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ได้แก่ สำรองจ่ายค่าก่อสร้าง ค่าพัฒนาโครงการ

เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี ดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB” ส่วนหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB” แนวโน้ม “ลบ”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้ 1.เพื่อชำระคืนตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่จะครบกำหนด เดือนพฤศจิกายน 2023 จำนวน 350 ล้านบาท และเดือนธันวาคม 2023 จำนวน 440 ล้านบาท เดือนกุมภาพันธ์ 2024 จำนวน 120 ล้านบาท และ เดือนมีนาคม 2024 จำนวน 80 ล้านบาท 2.เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (GRAND)

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี หลักประกัน คือ 1.ที่ดิน จ.ระยอง 1 มูลค่า 161.6 ล้านบาท 2.หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แกรนด์ โฮสพิทาลิตี้ (“GAHREIT”) มูลค่าไม่ต่ำกว่า 135.4ล้านบาท โดยในวันที่ออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะฝากเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายได้เข้าบัญชีหลักประกันเพื่อใช้ชำระหุ้นกู้ GRAND23OA ตามมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ ทั้งจำนวนและผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการจำนองที่ดิน จ.ระยองและหน่วยลงทุน GAHREIT ในมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 1.10 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ โดยสามารถปรับลดหลักประกัน ตามมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันไถ่ถอนหุ้นกู้ GRAND23OA
 • ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 7.40% ต่อปี หลักประกัน คือ หุ้นบริษัท โรงแรม รอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ROH”) มูลค่าไม่ต่ำกว่า [ ] ล้านบาท โดยมูลค่าหลักประกันรวมจะต้องไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ตลอดอายุหุ้นกู้

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB-” ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

1.1 เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“GRAND23OA”)

 1.  เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการของกลุ่มบริษัทและบริษัทร่วม
 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 3. เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“GRAND244A”) บางส่วน

ชโย กรุ๊ป (CHAYO)

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB+” ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้ 1.เพื่อใช้ซื้อหนี้มาบริหารและ/หรือปล่อยกู้ในบริษัทของกลุ่มชโย จำนวนเงินไม่เกิน 420 ล้านบาท 2.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวนเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท และ 3.เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ จำนวนเงินไม่เกิน 333 ล้านบาท

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER)

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.00-5.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB”-ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ดังนี้

 1. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 3/2563 (SUPER23NA)
 2. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนจากสถาบันการเงินเป็นจำนวนเงินประมาณ 800 ล้านบาท
 3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

สหกลอิควิปเมนท์ (SQ)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 1 ปี 18 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.75-4.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 19-20 และ 24 ตุลาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-” ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหนี้เดิม SQ23OA

นครหลวง แคปปิตอล (NKON)

บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หลักประกัน คือ สิทธิเรียกร้องตามสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ที่ผู้ให้หลักประกันมีอยู่กับลูกหนี้การค้าโดยไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยมีมูลค่าหลักประกันรวมไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2566 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อขยายธุรกิจสินเชื่อ

ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY)

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (TNITY) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 10 เดือน 16 วัน ดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2566 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 299.00 ล้านบาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียน มูลค่า 201.00 ล้านบาท

ไรมอน แลนด์ (RML)

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีและไม่มีประกัน ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 11 เดือน 2 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 1 ปี 9 เดือน 26 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี 3 เดือน 25 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

หลักประกันของหุ้นกู้ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 คือ ที่ดินเปล่าในจังหวัดภูเก็ต สมุทรปราการ และนครราชสีมา รวม 30,612.20 ตร.ว. กรรมสิทธิ์ห้องชุดในกรุงเทพฯ และชลบุรี รวม 2,270.87 ตร.ม. มูลค่ารวม 1,237.12,ล้านบาท ประเมินโดย บจ.ศศิภักดิ์เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยต้องดำรงอัตราส่วนดำรงมูลค่าหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.30 : 1 เท่า วงเงินประกันไม่เกิน 1,232.92 ล้านบาท

โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 เปิดให้จองซื้อ 11-17 ตุลาคม 2566 หุ้นกู้ชุดที่ 2 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 เปิดจองซื้อ 3-5 ตุลาคม 2566 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ RML23OA และ RML241A

บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล (KCCAM)

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 5-6 และ 9 ตุลาคม 2566 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) คร้ังที่1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 จำนวน 350 ล้านบาท
 2. เพื่อลงทุนซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทสินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย 2.เพื่อใช้ในการจัดหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อนแท้ แคปปิตอล (PUEAN)

บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หลักประกัน จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ (HMC)

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
 • ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 4.10-4.40% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อัตราดอกเบี้ย 4.45-4.75% ต่อปี
 • ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อัตราดอกเบี้ย 4.79-5.09% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 5-6 และ 9 ตุลาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566-องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A-(tha)” ส่วนหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A-(tha)”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อเงินทุนหมุนเวียน, ชำระหนี้เดิม

เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (SHR)

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี รอประกาศอัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ [ ] ตุลาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566-องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+”  ส่วนหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อขยายและปรับปรุงกิจการ, เงินทุนหมุนเวียน

ไซยะบุรี พาวเวอร์ (XPCL)

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) นิติบุคคลที่จดทะเบียนและจัดตั้งตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คาดว่าออกและเสนอขาย Green Bond สกุลเงินบาท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
 • ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
 • ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20-24 และ 25 ตุลาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A-” ส่วนหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหนี้เดิม [ภายใน 11/2566]

ธนูลักษณ์ จำกัด (TNL)

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.10-6.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2566 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อขยายพอร์ตสินเชื่อ และ/หรือใช้ในการจัดหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ปริญสิริ (PRIN)

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 10 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 5.60% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-” ส่วนหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้ 1.เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ PRIN23DA และ 2.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท

ดีเฮ้าส์พัฒนา (DHOUSE)

บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หลักประกัน จำนองที่ดินจำนวน 4 แปลง เนื้อที่ดินรวม 14-3-11.7 ไร่ ตั้งอยู่ ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม มูลค่าประเมินรวม 195.09 ลบ. ประเมินวันที่ 8 มกราคม 2566 โดย บจ.เรียล เอสเตท แอพเพรซัล ทั้งนี้ ต้องดำรงมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกันไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า ของมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุของหุ้นกู้

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26-27 และ 30 ตุลาคม 2566 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินลงทุนพัฒนา โครงการอสังหาริมทรัพย์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน