วันหยุดยาว ปิยมหาราช แบงก์แจ้งเวลาเปิด-ปิดสาขา เช็กเลย !

ธนาคารพาณิชย์ ATM

แบงก์แจ้งเวลาเปิด-ปิดสาขาบางประเภท ช่วงวันปิยมหาราช มีวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปลายสัปดาห์นี้ มีวันหยุดต่อเนื่องกัน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-23 ต.ค. โดยในวันจันทร์ที่ 23 ธ.ค. เป็นวัน “ปิยมหาราช” ซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดของสถาบันการเงินต่าง ๆ ล่าสุด มีหลายแบงก์ได้แจ้งการเปิด-ปิดสาขา ในช่วงดังกล่าว ดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งวันหยุดทำการ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566
-วันที่ 21-23 ต.ค. เปิดให้บริการเฉพาะสาขาในห้าง และ สาขาไมโครในห้าง
ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงบริการตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333 หรือ 0 2645 5555

ธนาคารกสิกรไทย

แจ้งวันทำการสาขาในช่วงวันหยุด โดยวันจันทร์ที่ 23 ต.ค. สาขาทั่วไปจะปิดให้บริการ เปิดเฉพาะสาขาในห้าง ขอให้ลูกค้าวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

แจ้งวันหยุดธนาคารวันที่ 23 ต.ค. 66 ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ผ่านช่องทาง
  • Krungsri ATM
  • Krungsri Online / Krungsri Biz Online
  • KMA krungsri app
  • โทร 1572

ธนาคารออมสิน

แจ้งวันหยุดทำการ วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันปิยมหาราช โดยสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน และสาขาในห้างสรรพสินค้า ยังคงเปิดทำการ ส่วนสาขาที่เปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ จะปิดทำการ

               

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของธนาคารได้

ธนาคารทิสโก้

แจ้งวันหยุดทำการสาขาในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ลูกค้าสามารถค้นหาสาขาภายในศูนย์การค้าหรือสาขาใกล้เคียง https://link.tisco.co.th/3cLzkq

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร 0 2080 6000 / 0 2633 6000