คลังนัดหารือกรมศุลฯ-สรรพสามิต ยกเลิกดิวตี้ฟรีขาเข้า-ลดภาษีเครื่องดื่ม

ดิวตี้ฟรี

กระทรวงการคลังเตรียมยกเลิกดิวตี้ฟรีขาเข้า และปรับโครงสร้างภาษีเครื่องดื่ม หวังดึงดูดรายได้กลับเข้ามาในประเทศ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เตรียมหารือกรมศุลกากร-กรมสรรพสามิต 1 ธ.ค.นี้ 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ จะมีการเรียกกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตเข้าหารือถึงมาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ (28 พ.ย. 66) เพื่อสรุปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว

โดยในส่วนของกรมศุลกากรนั้น จะพิจารณาออกประกาศการยกเลิกการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับร้านค้าปลอดอากรขาเข้า (ดิวตี้ฟรี) ทุกสนามบิน เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนไทยที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศเกิดการจับจ่ายซื้อของภายในประเทศมากยิ่งขึ้น แทนการซื้อสินค้าในร้านปลอดภาษี 

ส่วนกรมสรรพสามิตจะต้องไปดำเนินการปรับโครงสร้างภาษีสินค้าให้สอดคล้อง เบื้องต้น จะพิจารณาเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องดื่ม เพื่อให้ราคาเครื่องดื่มในประเทศจูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยจับจ่ายซื้อสินค้าเครื่องดื่มในประเทศได้มากขึ้น

“เมื่อเรายกเลิกดิวตี้ฟรีขาเข้า นักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยสินค้าในประเทศแทน และเมื่อเราพิจารณาลดภาษีเครื่องดื่ม ก็จะจูงใจให้นักท่องเที่ยวซื้อเครื่องดื่มตามร้านค้าในประเทศ และเมื่อโครงสร้างภาษีเครื่องดื่มเป็นอัตราที่เหมาะสม คนไทยก็จะได้ซื้อสินค้าเครื่องดื่มในราคาที่เหมาะสมด้วย” นายลวรณกล่าว