ตลท. ประกาศผลหุ้นเข้าดัชนี “ฟุตซี่ รัสเซล” ERW-SJWD ติดโผ

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหุ้น หุ้นไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศผลดัชนี FTSE SET Index Series สำหรับรอบทบทวน เดือน ธ.ค. 66 กลุ่ม Large Cap ไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่ม Mid Cap ติด 3 ตัว CPNREIT-ERW-SJWD ส่วนกลุ่ม Shariah ติด 15 หลักทรัพย์

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้

  • ดัชนี FTSE SET Large Cap Index ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  • ดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 3 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ
  • ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 15 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับดัชนีชุด FTSE SET Index Series และหลักเกณฑ์ในการคำนวณ ได้ที่เว็บไซต์ ftserussell.com และ set.or.th การทบทวนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีชุด FTSE SET Index Series จัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีกำหนดทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายน 2567