จับตา EARTH ส่อผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ หลัง ก.ล.ต.รอ Spacial Audit ชี้แจงรายละเอียดหนี้ปูด

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่ากรณีของ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอการส่งรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) โดยต้องการทราบข้อมูลของหนี้ที่เพิ่มขึ้นมาว่ามีอยู่จริงหรือไม่ และเหตุใดถึงไม่ถูกระบุในงบการเงินก่อนหน้านี้ ซึ่งหลังจากนี้จะมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

ทั้งนี้ยอมรับว่าที่ผ่านมามีนักลงทุนรายย่อยเข้ามาร้องเรียนกรณีของ EARTH พอสมควร ซึ่งกรณีการฟื้นฟูกิจการจะต้องรอจับตาว่า EARTH จะยื่นต่อศาลล้มละลายกลาง เรื่องรายละเอียดของปัญหาว่าเป็นอย่างไร หลังจากนั้นจึงจะสามารถมาประเมินความผิดได้ว่าจะเป็นลักษณะความผิดทางแพ่งหรือทางอาญา

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ประเด็นของ EARTH ที่ ตลท. ขอให้ชี้แจงรายละเอียดของหนี้ที่เพิ่มขึ้นมา ซึ่งไม่ได้ถูกแสดงในงบการเงินที่แจ้งกับตลาด จึงถือเป็นความผิดปกติ โดยการขอข้อมูลเพื่อให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจลงทุน หลังจากนี้ คงต้องจับตาเรื่อง special audit ว่าจะมีการชี้แจงรายละเอียดอย่างไร


อย่างไรก็ตามแม้ในขณะนี้เริ่มมีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) บางรายเข้ามายื่นขอฟื้นฟูกิจการ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาภายในรายบริษัทไม่ใช่ผลกระทบจากอุตสาหกรรมโดยรวม ซึ่งปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนไทยยังแข็งแกร่งอยู่ โดยไม่ได้มีการกู้เงินที่มากเกินไป และยังไม่พบการใช้เงินที่ผิดประเภท