ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 68 วัน 1.39 แสนราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 11,624 ราย

หนี้ หนี้สิน หนี้นอกระบบ
Photo by Mikhail Nilov on Pexels

ปลัด มท.เผยยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบ วันที่ 68 ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 139,332 ราย มูลหนี้ 9,633 ล้านบาท 11,624 ราย มูลหนี้ลดลง 642 ล้านบาท ย้ำ ลงทะเบียนได้ถึง 29 ก.พ. 67 พร้อมนับถอยหลังอีก 23 วัน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบวันที่ 68 โดยเมื่อเวลา 15.00 น. สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง รายงานว่า มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 139,332 ราย มูลหนี้รวม 9,633.903 ล้านบาท

เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 117,366 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 21,966 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 108,078 ราย

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก

  1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 11,100 ราย เจ้าหนี้ 7,822 ราย มูลหนี้ 844.751 ล้านบาท
  2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,658 ราย เจ้าหนี้ 5,208 ราย มูลหนี้ 383.850 ล้านบาท
  3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 5,152 ราย เจ้าหนี้ 4,096 ราย มูลหนี้ 337.784 ล้านบาท
  4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,869 ราย เจ้าหนี้ 3,801 ราย มูลหนี้ 409.183 ล้านบาท
  5. จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ลงทะเบียน 3,662 ราย เจ้าหนี้ 2,548 ราย มูลหนี้ 316.065 ล้านบาท

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก

  1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 225 ราย เจ้าหนี้ 233 ราย มูลหนี้ 14.069 ล้านบาท
  2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 321 ราย เจ้าหนี้ 236 ราย มูลหนี้ 21.979 ล้านบาท
  3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 367 ราย เจ้าหนี้ 288 ราย มูลหนี้ 13.301 ล้านบาท
  4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 445 ราย เจ้าหนี้ 330 ราย มูลหนี้ 20.118 ล้านบาท
  5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 466 ราย เจ้าหนี้ 349 ราย มูลหนี้ 24.170 ล้านบาท

ขณะที่ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 19,389 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 11,624 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนการไกล่เกลี่ย 1,813.733 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 1,171.479 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 642.253 ล้านบาท

โดยจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุด ยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดิม มีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 3,172 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 316 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 258.625 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 30.914 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ ลดลง 227.711 ล้านบาท

“สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือ กระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่ได้ส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ ดำเนินคดีไปแล้ว 258 คดี ใน 33 จังหวัด” นายสุทธิพงษ์กล่าว

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

โดยประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ฝ่ายปกครองจะได้เชิญทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอม แต่หากการไกล่เกลี่ยไม่เป็นผลก็ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าไปแก้ปัญหา

นอกจากนี้ กลไกกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และธนาคารของรัฐในพื้นที่ เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ได้อย่างครบวงจร พร้อมทั้งจัดหาแหล่งทุน แหล่งงาน แหล่งอาชีพ เพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ใช้กลไกระดับพื้นที่ทำการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการลงทะเบียนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบได้เข้ามาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

รวมทั้งให้ทุกพื้นที่ดำเนินกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินทันทีที่ได้รับการลงทะเบียน เพื่อให้ลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนไว้ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้รวดเร็วที่สุด อีกทั้งเน้นย้ำทุกอำเภอจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ อย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง เพิ่มเติมจากตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัดที่มีการจัดเดือนละ 1 ครั้ง

โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการเงิน เพื่อนำเข้าสู่หนี้ในระบบควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน

นายสุทธิพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม เหลือเวลาอีก 23 วัน ประชาชนยังคงสามารถลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งการเดินทางไปขอคำปรึกษาและลงทะเบียน ณ ที่ตั้ง คือศาลากลางจังหวัด (ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) ที่ว่าการอำเภอ (ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนถึงพื้นที่การจัดมหกรรมตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัด และตลาดนัดแก้หนี้อำเภอ หรือสามารถลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ https://debt.dopa.go.th


ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการขอรับคำปรึกษา หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถโทร.สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทร.ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง