เปิดงบการเงิน TOA ในวันที่ “ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ” ประกาศวางมือ

หุ้น TOA

เปิดงบการเงิน “ทีโอเอ เพ้นท์” ในวันที่ ”ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ“ ประกาศวางมือ กวาดรายได้รวมต่อปีเกือบ 2 หมื่นล้าน 9 เดือนปี 2566 กำไรพุ่งแตะระดับ 2 พันล้าน มีเงินสดในมือกว่า 3 พันล้าน แต่นับจากต้นปีราคาหุ้นยังลดลง 3.98%

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ตามที่บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าได้รับทราบการยื่นหนังสือลาออกของ “ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ” ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร TOA พร้อมด้วย “ละออ ตั้งคารวคุณ” รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งมีผลไปตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

โดย TOA อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการท่านใหม่ รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการต่อไป

อย่างไรก็ตามการลาออกของ ”ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ“ ในครั้งนี้ ถือเป็นการประกาศวางมือ ในวัย 78 ปี หลังจากได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559

วันนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” จะพาไปเปิดงบการเงิน TOA ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว และผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นสำหรับผู้ใช้งานประเภทลูกค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ของประเทศไทย โดยปัจจุบัน TOA มีขนาดมูลค่ากิจการสูงกว่า 4 หมื่นล้านบาท

รายได้รวมต่อปีเกือบ 2 หมื่นล้าน

โดยอ้างอิงข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ (SET) พบว่า ในช่วง 9 เดือนของปี 2566 (ม.ค.-ก.ย.) TOA มีรายได้รวมเติบโตขึ้น 8.67% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน (YOY) และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2563-2565) มีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 • 9 เดือนปี 2566 รายได้รวม 16,666 ล้านบาท
 • 9 เดือนปี 2565 รายได้รวม 15,336 ล้านบาท
 • ปี 2565 รายได้รวม 20,826 ล้านบาท
 • ปี 2564 รายได้รวม 17,708 ล้านบาท
 • ปี 2563 รายได้รวม 16,438 ล้านบาท

กำไรพุ่ง 2 พันล้าน

ในส่วนของกำไรสุทธิช่วง 9 เดือนปี 2566 เพิ่มขึ้นถึง 78.89% YOY เรียกว่ามีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 892 ล้านบาท

 • 9 เดือนปี 2566 กำไรสุทธิ 2,024 ล้านบาท
 • 9 เดือนปี 2565 กำไรสุทธิ 1,125 ล้านบาท
 • ปี 2565 กำไรสุทธิ 1,418 ล้านบาท
 • ปี 2564 กำไรสุทธิ 1,955 ล้านบาท
 • ปี 2563 กำไรสุทธิ 2,031 ล้านบาท

สินทรัพย์ 2 หมื่นล้าน เงินสดในมือกว่า 3 พันล้าน

ขณะที่ขนาดสินทรัพย์รวมถือว่ามีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดช่วง 9 เดือนปี 2566 แตะระดับ 2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.18% YOY โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มูลค่าสูงถึง 3 พันล้านบาท

 • สินทรัพย์รวม 20,800 ล้านบาท
 • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,212 ล้านบาท
 • ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 3,643 ล้านบาท
 • ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,831 ล้านบาท
 • สินค้าคงเหลือ 2,918 ล้านบาท

หนี้สินรวม 6 พันล้าน

ขณะที่หนี้สินรวมของ TOA ช่วง 9 เดือนปี 2566 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้ตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ

 • 9 เดือนปี 2566 หนี้สินรวม 6,387 ล้านบาท
 • 9 เดือนปี 2565 หนี้สินรวม 5,863 ล้านบาท
 • ปี 2565 หนี้สินรวม 5,854 ล้านบาท
 • ปี 2564 หนี้สินรวม 6,045 ล้านบาท
 • ปี 2563 หนี้สินรวม 5,080 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ข้อมูล 9 เดือนปี 2566 พบว่า TOA มีกำไรสะสมอยู่กว่า 6,685 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิ 12.47% มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 17.56% มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 15.28% ขณะที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.44 เท่า

โดยทางด้านราคาหุ้น TOA จนถึงราคาปิดวันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) อยู่ที่ราคา 21.70 บาท ยืนทรงตัวจากราคาวันก่อนหน้า และหากนับจากต้นปีราคา TOA ปรับตัวลดลง 3.98%