คลังเคาะดอกเบี้ยบอนด์ออมทรัพย์ อายุ 5-10 ปี ดอกเบี้ยคงที่สูงสุด 3.40%

กระทรวงการคลัง

คลังเตรียมจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นอายุ 5 ปี-10 ปี วงเงิน 40,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 3-3.40% ต่อปี บุคคลธรรมดาซื้อขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 100 บาท เริ่มขาย 6 มี.ค.นี้

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ได้รับนโยบายจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ในการออกพันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท แบ่งเป็น รุ่นอายุ 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี รุ่นอายุ 10 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี และ รุ่นอายุ 10 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี

โดยช่วงวันที่ 6-19 มี.ค. 2567 จะจำหน่ายรุ่นอายุ 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี ให้บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ซื้อขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุด 50 ล้านบาท

จากนั้นวันที่ 11-13 มี.ค. 2567 จะจำหน่ายรุ่นอายุ 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี และ รุ่นอายุ 10 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี อีก 25,000 ล้านบาท วงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และไม่จำกัดวงเงินสูงสุดให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

สุดท้ายช่วงวันที่ 18-19 มี.ค. 2567 จะจำหน่ายรุ่นอายุ 10 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี วงเงิน 5,000 ล้านบาท ซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และไม่จำกัดวงเงินสูงสุดให้กับสภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และ นิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร

คลังเคาะดอกเบี้ยบอนด์ออมทรัพย์