สบน. จ่อขายบอนด์ออมทรัพย์ 4 หมื่นล้าน มี.ค.นี้ เล็งออกพันธบัตรกู้ต่างประเทศในรอบ 20 ปี

พันธบัตรออมทรัพย์

สบน. เตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ (Saving Bond) รอบแรกวงเงิน 4 หมื่นล้านบาท ในเดือน มี.ค.นี้ เผยแผนออกพันธบัตรสกุลเงินต่างประเทศวงเงิน 500-1,000 ล้านดอลลาร์ หวังเพิ่มแหล่งเงินทุนให้ภาครัฐสร้างอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยให้ภาคเอกชน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า รัฐบาลจะมีการออกพันธบัตรออมทรัพย์ (Saving Bond) รอบแรก 40,000 ล้านบาท จากเป้าหมายที่จะออกทั้งหมด 100,000 ล้านบาท คาดว่าจะมีอายุทั้ง 5 ปี และ 10 ปี โดยออกมาเพื่อทดแทนพันธบัตรที่จะครบอายุ คาดว่าจะออกขายได้ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้

ขณะเดียวกัน ในปีนี้ยังคาดว่าจะออก Sustainability-Linked Bond (SLB) หรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนด้วย วงเงินประมาณ 25,000-30,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา

นอกจากนี้ ทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กำลังพิจารณาแนวทางออกพันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Bond) หลังจากประเทศไทยไม่ได้ออกมาแล้วกว่า 20 ปี การที่นำกลับกลับมาศึกษาในครั้งนี้เพื่อเพิ่มแหล่งเงินทุนให้ภาครัฐกว้างยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสในการกู้ ลดการ Crowing out Effect และเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในการออกพันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศให้กับภาคเอกชน เนื่องจากไม่ได้ออกมานานมาก ทำให้ไม่มีอัตราอ้างอิง จะส่งผลให้ต้นทุนการระดมทุนที่แพงขึ้น

โดยการออกพันธบัตรดังกล่าวมีข้อเสียเช่นเดียวกัน คือมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และต้นทุนทางการกู้เงินของสกุลต่างประเทศอาจสูงกว่าการกู้จากตลาดในประเทศไทย

ทั้งนี้ การออกพันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศในการศึกษาคาดว่าจะออกในวงเงินประมาณ 500-1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า ต้นทุน ความเสี่ยง รวมถึงข้อกฎหมายต่าง ๆ ให้รอบด้าน โดยคาดว่าเดือน มี.ค.นี้จะมีความชัดเจน เพื่อเสนอให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาอีกที

“ตอนนี้เราก็ตอบไม่ได้ว่าจะทำหรือไม่ทำ เรื่องนี้เป็นโจทย์ที่รัฐบาลให้ไปศึกษาความเป็นไปได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องคุ้มค่า ดูทั้งข้อกฎหมายต่าง ๆ หากจะออกไปคงต้องตอบให้เร็วที่สุด ประมาณไม่เกิน มี.ค.นี้” นางจินดารัตน์กล่าว