ธปท.ประกาศแผนออกพันธบัตรปี’67 ปรับกรอบวงเงินประมูลขั้นต่ำอายุ 3 เดือน และ 1 ปี

ธปท.

ธปท.ประกาศแผนการออกพันธบัตร ธปท. ปี 2567 เผยปรับเพิ่มกรอบวงเงินประมูลขั้นต่ำพันธบัตรส่วนลดอายุ 3 เดือน เป็น 3 หมื่นล้านบาท และอายุ 1 ปี อยู่ที่ 2 หมื่นล้านบาทต่อครั้ง หลังความต้องการถือครองระยะสั้นกลับมาอยู่ในระดับปกติ

วันที่ 12 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ตามที่ ธปท.ได้ออกพันธบัตร ธปท.อย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูแลสภาพคล่องในตลาดเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งช่วยส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้มีสภาพคล่องและมีประสิทธิภาพ โดย ธปท.ได้สื่อสารแผนการออกพันธบัตร ธปท.ประจำปีมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้ร่วมตลาดสามารถวางแผนบริหารจัดการสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้นนั้น

ในปี 2567 ธปท.วางแผนการออกพันธบัตร ธปท. โดยพิจารณาจากสภาพคล่องในตลาดการเงิน และแนวโน้มความต้องการถือครองพันธบัตรภาครัฐ รวมถึงแผนการออกพันธบัตรภาครัฐในภาพรวม โดย ธปท.และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการออกพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตร ธปท. เพื่อให้อุปทานรวมของพันธบัตรภาครัฐอยู่ในระดับที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ธปท.วางแผนที่จะออกพันธบัตร ธปท.ที่อิงกับอัตราดอกเบี้ย THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

แผนการออกพันธบัตร ธปท. ปี 2567 มีการเปลี่ยนแปลงคือ ธปท.ปรับเพิ่มกรอบวงเงินประมูลขั้นต่ำของพันธบัตรประเภทจำหน่ายเป็นส่วนลดอายุ 3 เดือน และอายุ 1 ปี ตามความต้องการถือครองพันธบัตรระยะสั้นที่กลับมาอยู่ในระดับปกติต่อเนื่อง โดยช่วงที่ผ่านมา ธปท.ได้ปรับลดกรอบวงเงินประมูลขั้นต่ำของพันธบัตรประเภทดังกล่าวลง หลังการระบาดของโรค Covid-19 เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องระยะสั้นและแผนการกู้เงินของภาครัฐ

ในครั้งนี้ ธปท.จึงเพิ่มวงเงินประมูลขั้นต่ำของพันธบัตรประเภทจำหน่ายเป็นส่วนลดอายุ 3 เดือน และ 1 ปี เป็น 30,000 และ 20,000 ล้านบาทต่อครั้ง ตามลำดับ ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับกรอบวงเงินประมูลช่วงก่อนการระบาดของโรค Covid-19

สำหรับการประมูลพันธบัตรรายเดือน ธปท.จะพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับภาวะตลาดเงินและตลาดพันธบัตร รวมถึงแผนการออกพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจในแต่ละช่วงเวลา โดย ธปท.จะประสานงานกับ สบน.อย่างใกล้ชิด และจะประกาศตารางประมูลพันธบัตร ธปท.ให้ตลาดทราบล่วงหน้าทุกเดือนผ่านทาง Website ของ ธปท.เช่นที่เคยปฏิบัติมา