สศช. จี้แบงก์ชาติถึงเวลาพิจารณาปรับดอกเบี้ย ช่วยเศรษฐกิจ-ลดภาระหนี้ครัวเรือน

สศช. จี้แบงก์ชาติถึงเวลาพิจารณาปรับดอกเบี้ย ช่วยเศรษฐกิจ-ลดภาระหนี้ครัวเรือน

ดอกเบี้ยบ้าน

สศช.เสนอแบงก์ชาติ นโยบายการเงิน ต้องเข้ามามีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เรื่องลดดอกเบี้ยควรพิจารณาจริงจัง  ลดภาระหนี้ครัวเรือน เอสเอ็มอี  รวมถึงแนะผ่อนเกณฑ์ชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำจาก 8% เหลือ 5%   

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า มาตรการทางด้านการเงินน่าจะเข้ามามีส่วนทางการช่วยที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนได้ โดยเฉพาะการช่วยลดภาระภาคครัวเรือน อย่างหนี้ SMEs โดยเฉพาะมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยของรัฐ ซึ่งคงต้องมีการพิจารณาอย่างจริงจัง

และการลดภาระภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจ ในส่วนของมาตรการดอกเบี้ย ที่ต้องพิจารณาอย่างจริงจัง และทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยแคบลง โดยเฉพาะในส่วนของภาคครัวเรือน และผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงการใช้มาตรการผ่อนคลายในกรณีชำระบัตรเครดิตขั้นต่ำ ซึ่งปัจจุบันใช้อยู่ที่อัตรา 8% ของยอดชำระรวม โดยอาจพิจารณากลับไปใช้ที่ขั้นต่ำ 5% อีกสักระยะ เพื่อช่วยให้ภาคครัวเรือนและผู้ประกอบการรายย่อยมีกำลังในการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยจะต้องทำคู่กับธนาคารพาณิชย์

“ถ้าเราดูสถานการณ์เจริญเติบโตของเศรษฐกิจขณะนี้ และปัญหาหนี้ครัวเรือน คิดว่ามาตรการในส่วนนี้อาจจะต้องกลับไปสู่การผ่อนคลายปรับจาก 8% เป็น 5% อีกสักระยะหนึ่ง“

โดยเห็นว่าถ้าดำเนินการได้เร็วก็จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ จะทำให้ภาค SMEs ที่มีการใช้สินเชื่อบัตรเครดิตในการทำธุรกิจสามารถมีกำลังการใช้จ่ายที่มากขึ้น และสามารถช่วยให้ SMEs ที่เกิดขึ้นไม่เป็น NPL และจะทำให้มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ในส่วนของลูกหนี้ที่มีการชำระยอดขั้นต่ำนานเกินไป ควรให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อทำให้ภาระหนี้ลดลง และสามารถมีชีวิตอยู่ได้ ซึ่งแบงก์ชาติควรพิจารณาเรื่องหนี้อย่างจริงจังมากขึ้น