ทีทีบี แจ้งเปลี่ยนบอร์ด ตั้ง “พลเอกเอกรัตน์ ช้างแก้ว” แทนพลเอก อภินันท์

TTB

ทีทีบี แจ้ง “พลเอกอภินันท์ คำเพราะ” ลาออกจากกรรมการ เผยบอร์ดมีมติแต่งตั้ง “พลเอกเอกรัตน์ ช้างแก้ว” ดำรงตำแหน่งแทน มีผล 1 มี.ค. 2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ttb แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า พลเอกอภินันท์ คำเพราะ ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการธนาคาร

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 มีมติแต่งตั้งพลเอกเอกรัตน์ ช้างแก้ว ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการธนาคาร แทน พลเอกอภินันท์ คำเพราะ กรรมการธนาคาร ที่ลาออก ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567