กลุ่มธุรกิจการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ปลื้มปรับอันดับเครดิตองค์กร AAA จากทริสเรทติ้ง

นายฉี ชิง-ฟู่
นายฉี ชิง-ฟู่

กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ปลื้มได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรที่ AAA จากทริสเรทติ้ง ด้าน LHFG เป็น AA+ ส่วน LH Bank เป็น AAA สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อการดำเนินธุรกิจ

วันที่ 3 เมษายน 2567 นายฉี ชิง-ฟู่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LHFG และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank เปิดเผยว่า กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้แก่ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ดังนี้

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “AA+/Stable” จากเดิมที่ระดับ “A-/Stable”

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “AAA/Stable” จากเดิมที่ระดับ “A/Stable” และปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่ระดับ “AA” จากเดิมที่ระดับ “BBB+”

นายฉี ชิง-ฟู่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทริสเรทติ้งได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สะท้อนให้เห็นมุมมองเชิงบวกในศักยภาพด้านการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในการเติบโตผ่านการขยายฐานลูกค้า ทั้งลูกค้ารายย่อยและ SMEs ทั้งช่องทางดิจิทัลและพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนรูปแบบการทำงานในกระบวนการใหม่ ๆ

โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ระดับสูงของ CTBC Bank ซึ่งเป็นธนาคารเอกชนอันดับ 1 ของไต้หวัน และเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “A/Stable” จาก S&P Global Ratings

โดยเห็นว่ากลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายทางกลยุทธ์ของ CTBC Bank ในการขยายธุรกิจไปทั่วโลก นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งเห็นว่า LH Bank มีการบูรณาการกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของตัวเองเข้ากับ CTBC Bank ได้อย่างสมบูรณ์