SCB ผนึก SCG ลุยสินเชื่อ Green Finance ดอกเบี้ยพิเศษ-ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

SCB-SCG

ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ SCG สนับสนุนสินเชื่อสีเขียว ตั้งโมเดลให้บริการด้าน Green Finance แบบครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบโครงการจนถึงการยื่นขอสินเชื่อ หวังตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับอาคารสู่ Net Zero Building พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษและวงเงินสูงสุด 10 ปี เพื่อร่วมผลักดันอาคารยุคใหม่สู่สังคม Green อย่างยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอาคารและโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

วันที่ 5 เมษายน 2567 นายฐิติพงศ์ ศรีสมบูรณานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Wholesale Banking Data, Strategy and Segment Management ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์มีเป้าหมายในการเป็นธนาคารชั้นนำด้านความยั่งยืน โดยมีแผนผลักดันการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ผ่านการให้สินเชื่อและการลงทุนภายในปี 2050 ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการในฐานะพันธมิตร (Trusted Partner) ที่เข้าใจธุรกิจ

ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือให้ลูกค้าธุรกิจปรับตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมรับกับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสีเขียว จึงดำเนินการร่วมกับองค์กรชั้นนำ ผ่านการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวในหลากหลายอุตสาหกรรม สร้างการเติบโตเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าธุรกิจที่ใช้บริการ SCG Building and Living Care Consulting ได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดตามที่ใช้จริง ระยะเวลาสินเชื่อนานสูงสุด 10 ปี พร้อมดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารไทยพาณิชย์ และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

Advertisment

นอกจากนี้ลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษจาก SCG ในการวิเคราะห์ Pregap Analysis โดยผู้เชี่ยวชาญ และคำนวณคาร์บอนฟุตพรินต์อาคารหลังการดำเนินงาน (มูลค่าสูงสุดถึง 100,000 บาท) สำหรับผู้ที่แสดงความสนใจภายในช่วงเมษายน-มิถุนายน 2567 นี้ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน คุ้มค่าต่อการลงทุน และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัท SCG Building and Living Care Consulting จำกัด ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการการออกแบบ วิศวกรรมอาคาร และรับรองมาตรฐานเพื่ออาคารเขียว อาคารประหยัดพลังงาน อาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี และการพัฒนาอาคารเพื่อมุ่งสู่ Net Zero โดยเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง LEED Proven Provider จากองค์กร U.S. Green Building Council

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business, SCG กล่าวว่า ปัจจุบันการทำสินเชื่อสีเขียว หรือ Green Finance เป็นที่นิยมและทำกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เนื่องด้วยสถานการณ์โลกเดือด หรือ Global Boiling ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน ถือเป็นวาระความร่วมมือระดับโลกที่ทุกภาคส่วนต่างต้องให้ความสำคัญ เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนและร่วมแก้ปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมไปด้วยกัน

บริษัท SCG Building and Living Care Consulting จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านอาคารเขียวเพื่อมุ่งสู่ Net Zero เรามีบริการและทีมผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการที่มีเป้าหมายการทำ Net Zero สามารถเริ่มต้น Climate Actions ที่เหมาะสมกับองค์กรได้

Advertisment

โดยปัจจุบันมีประสบการณ์ในการทำอาคารเขียวสำเร็จแล้วมากกว่า 200 โครงการ ทำให้สามารถนำองค์ความรู้มาต่อยอดและร่วมมือกับพันธมิตรในการขยายผลให้ตอบโจทย์ Net Zero Building ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกได้

ความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือเพื่อสนับสนุนและผลักดันการสร้างสังคมเพื่อความยั่งยืนในภาพที่ใหญ่ขึ้น จากการให้บริการด้านสินเชื่อสีเขียวแบบครบวงจร

โดยทีมผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์จาก SCG ที่จะช่วยประเมินผลโครงการและคำนวณต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดแก่ผู้ประกอบการและโครงการ ทั้งยังมีแนวทางให้คำปรึกษา Framework และรูปแบบในการดำเนินการที่ชัดเจนสำหรับการทำอาคารเพื่อมุ่งสู่ Net Zero อ้างอิงตามหลักการและมาตรฐานสากล ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของการกู้ยืมสินเชื่อสีเขียว ก่อนส่งต่อกระบวนการไปยัง SCB ผู้ให้บริการด้านสินเชื่อต่อไป โดยมี Exclusive Period สำหรับลูกค้าที่สนใจ ในช่วงไตรมาส 2 นี้เท่านั้น (เมษายน-มิถุนายน 2567)