แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ตัดคนกลุ่มไหน ใครได้รับสิทธิบ้าง!

Digital Wallet

แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท “เผ่าภูมิ” เคลียร์ชัด ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียภาษีอย่างเดียว ยื่นแบบ-ไม่ยื่น อายุ 16 ปีเข้าเกณฑ์แจกทุกคน พร้อมเผยตัดกลุ่มไหนออกบ้าง

วันที่ 15 เมษายน 2567 จากกรณีที่รัฐบาลประกาศแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเลต ให้ประชาชนจำนวน 50 ล้านคน ภายใต้วงเงิน 500,000 ล้านบาท โดยให้ร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ในไตรมาส 3 และเริ่มแจกเงินในไตรมาส 4 ผ่าน Supper App ในปี 2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้

  • ประชาชนจำนวนประมาณ 50 ล้านคน ได้แก่ ผู้มีอายุเกิน 16 ปี
  • ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปี
  • และมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทนั้น

ด้านนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการ รมว.กระทรวงการคลัง โพสต์ชี้แจงความชัดเจนผู้มีสิทธิได้เงิน 10,000 บาท ในโครงการ Digital Wallet ผ่านเฟซบุ๊ก Paopoom Rojanasakul – เผ่าภูมิ โรจนสกุล โดยระบุข้อความว่า

เพื่อให้เกิดความชัดเจนครับผู้มีสิทธิได้เงิน 10,000 บาท ในโครงการ Digital Wallet

  • อายุ 16 ปี ขึ้นไป ทุกคน ทั้งอยู่ในระบบภาษีและไม่อยู่ในระบบภาษี (ทั้งที่ยื่นแบบและไม่ยื่นแบบ)
  • “ตัด” ผู้ที่มีรายได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาท/ปี ออก และ
  • “ตัด” ผู้ที่มีเงินฝากในสถาบันการเงินพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ออกที่เหลือ ได้ทุกคนครับ ซึ่งจะมีคนผ่านเงื่อนไขนี้ราว 50 ล้านคน