เปิดคุณสมบัติร้านค้ามีสิทธิเข้าร่วมโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเลต เริ่มลงทะเบียน Q3 นี้

ดิจิทัลวอลเล็ต

เปิดเงื่อนไขร้านค้าเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติแบบไหน หลังเตรียมเปิดลงทะเบียนช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 “รมช.คลัง” แจงเหตุกำหนดร้านค้าใช้จ่าย 2 รอบถึงเบิกเป็นเงินสดได้ ด้าน “เลขานุการ รมว.คลัง” เผยร้านสะดวกซื้อลงมาร่วมได้ แต่ไม่รวมห้างสรรพสินค้า-ห้างค้าปลีก

วันที่ 10 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet (คณะกรรมการ) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2567 ได้เห็นชอบกรอบหลักการโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet (โครงการ) โดยได้ข้อสรุปเรื่องของแหล่งเงิน 5 แสนล้านบาท จะไม่มีการกู้เงิน แต่จะใช้การบริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายปี’67-68 และยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก่อนจะตั้งงบประมาณใช้คืน

ทั้งนี้ จะเปิดให้ร้านค้าขนาดเล็กสามารถเข้าร่วมโครงการภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 และเริ่มเติมเงินให้ประชาชนคนละ 10,000 บาท รวม 50 ล้านคนได้ใช้จ่ายในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 โดยเงื่อนไขร้านที่เข้าร่วมโครงการมีดังนี้

คุณสมบัติร้านค้า

สำหรับคุณสมบัติร้านค้า ที่สามารถถอนเงินสดจากโครงการ ต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี ดังนี้

– ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT)

Advertisment

– ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax : PIT) เฉพาะผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร หรือ

– ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax : CIT)

โดยร้านค้าไม่สามารถถอนเงินสดได้ทันทีหลัง

ประชาชนใช้จ่าย แต่ร้านค้าจะสามารถถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่ในรอบที่ 2 เป็นต้นไป

Advertisment

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า เหตุผลว่าทำไมต้องกำหนดใช้เงินให้ร้านค้าขนาดเล็กก่อน ถึงจะสามารถเบิกเงินได้ในรอบที่ 2 นั้น เพราะทางคณะกรรมการมีข้อห่วงใยเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการเสนอให้กลไกใช้จ่ายเงินเป็น 2 รอบ เพื่อความเหมาะสม ให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ รอบแรกให้ใช้กับร้านขนาดเล็ก ใช้แล้วร้านค้าขนาดเล็กเอาเงินไปซื้อสินค้าทุน แล้วจึงเบิกเงินสดในรอบที่ 2 ได้

ด้านนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการ รมว.การคลัง กล่าวว่า เหตุผลในการเลือกร้านค้าขนาดเล็กก่อน ร้านค้าขนาดเล็ก รอบแรกจะไม่รวมห้างสรรพสินค้า หรือค้าปลีกขนาดใหญ่ แต่รวมถึงร้านสะดวกซื้อลงมาในสถานบริการน้ำมันด้วย เพื่อต้องการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศ